TYT Biyoloji: Enerji Akışı ve Madde Döngüsü TEST - 1


Enerji Akışı ve Madde Döngüsü konusu TYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Enerji Akışı ve Madde Döngüsü Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Enerji Akışı ve Madde Döngüsü konusu TYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Enerji Akışı ve Madde Döngüsü Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Biyoloji: Enerji Akışı ve Madde Döngüsü TEST - 1
1.


Yukarıdaki şekil kara ekosistemindeki bir besin zinciri­ni göstermektedir.

Buna göre,

1- Bitkilerin biyokütlesi serçelerinkinden fazladır.

2- Kartalların biyokütlesi tırtıllarınkinden fazladır.

3- Serçelerin sayısının artması otların sayısını azaltır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
2.
Bir kara ekosisteminde aralarında beslenme ilişkisi olan canlılar arasındaki biyokütle miktarı,


şeklindedir.

Bu ekosisteme dışarıdan çok sayıda ikincil tü­ketici ilave edildiğinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
3.
Besin piramitlerinde alt basamaktan yukarıya doğ­ru biyokütle miktarının azalması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
Doğru Cevap: "B" Canlılar arasındaki besin aktarımı sırasında çevre­ye ısı ve atık verilmesi
Soru Açıklaması
4.
Bir besin zinciri ile ilgili;

1- Üreticiden son tüketiciye doğru birey sayısı azalır

2- Biyokütlesi en fazla olan son tüketicidir.

3- Üreticilerin dokularında biriken zehir miktarı tüketi­cilere göre daha fazladır.

yargılarından hangileri doğrudur
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
5.
Bir kara ekosistemindeki besin piramidi aşağıda veril­miştir.Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" M canlılarının biyokütlesi K canlılarına göre daha fazladır.
Soru Açıklaması
6.


Yukarıdaki şemada bir kara ekosistemindeki besin ağı verilmiştir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yan­lıştır?
Doğru Cevap: "B" Kerkenez kuşu hem ikincil hem de üçüncül tüketicidir.
Soru Açıklaması
7.
Bir ekosistemde,

1- iklim şartlarının değişmesi,

2- bitki örtüsünün zarar görmesi,

3- zararlılarla mücadelede kimyasal ilaç kullanımı

olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi besin zin­cirindeki tüm canlıları etkiler?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
8.
Her canlı ekosistem için gereklidir. Fakat bazı canlılar ekosistem içinde diğerlerinden daha fazla etkilidir. Bu türler ekosistemde yok edildiklerinde veya azaldık­larında habitat değişime uğrar. Bir ya da birkaç tane olan bu canlı türüne kilittaşı tür adı verilir.

Kilit taşı olan tüm türler ile ilgili,

1- Nesillerinin tükenmesi ekosistemdeki trafik düzey­leri olumsuz etkiler.

2- Komünite içinde birey sayısı en fazla olan türlerdir.

3- Kendi besinlerini üretebilirler.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
9.
Malezyanın Borneo adasında sivrisineklerle mücadele edebilmek için DDT adı verilen böcek öldürücü ilaçlar kullanılmıştır. Bu bölgedeki bir grup canlı arasındaki besin zinciri aşağıda verilmiştir.

ot ------> böcek ------> kertenkele ------> ev kedisi

Bir süre sonra bölgedeki kedilerin hızla öldüğü ve bu­nun sonucunda veba, tifüs gibi hastalıkları taşıyan sı­çan popülasyonunun arttığı gözlendi. Bölgedeki kedi popülasyonunu yenilemek amacıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından paraşütle bölgeye kedi atılarak has­talıklar yatıştırıldı.

Bu durum;

1- Kimyasal mücadele doğal dengeye zarar verir.

2- Zararlılarla mücadelede biyolojik yöntemler yerine kimyasal yöntemler kullanılmalıdır.

3- Zehirli maddeler üretici canlıların dokularında daha fazla birikir.

görüşlerinden hangilerine kanıt sağlar?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
10.


Yukarıdaki grafik belirli bir bölgede yaşayan canlıların dokularında biriken zehir miktarını göstermektedir.

Bu bölgede, X canlısı üzerinden beslenen parazit bir canlının sayısında artış görülmesi aşağıdaki değişimlerden hangisine neden olur?

Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
logo
TYT Biyoloji: Enerji Akışı ve Madde Döngüsü TEST - 1
11.
Bitkilerin kökleri aracılığı ile topraktan aldığı nitrat (NO-3 )'ın yapısındaki azot molekülleri işaretleniyor.

İşaretli azotun atmosferde serbest azot (N2) ola­rak görülebilmesi sürecinde aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden sonra gerçekleşir?
Doğru Cevap: "E" Amonyağın, nitrifikasyon bakterileri tarafın­dan kullanılması
Soru Açıklaması
12.
Doğadaki su döngüsünde,

1- bitkilerde terleme,

2- hayvanlarda solunum,

3- bitkilerde fotosentez

olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi havanın su oranının artmasına neden olur?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.