TYT Biyoloji: Ekosistemlerin Yapısı TEST - 2


Ekosistemlerin Yapısı konusu TYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Ekosistemlerin Yapısı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Ekosistemlerin Yapısı konusu TYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Ekosistemlerin Yapısı Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Biyoloji: Ekosistemlerin Yapısı TEST - 2
1.
Aşağıdakilerden hangisi üretici, tüketici ve ayrıştırıcı canlıların tümünün ortak özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "B" Organik moleküllerden enerji üretme
Soru Açıklaması
2.
Belirli bir popülasyonu oluşturan bireyler ara­sında,

1- besin rekabeti,

2- eşeyli üreme,

3- türler arası rekabet

ilişkilerinden hangileri görülmez?
Doğru Cevap: "B" yalnız 3
Soru Açıklaması
3.
Tropikal yağmur ormanlarında,

1- iklimin devamlı yaz ve havanın sıcak olması,

2- yağış miktarının fazla olması,

3- güneş ışınlarının dik gelmesi

özelliklerinden hangilerinin görülmesi bu biyo­mun flora ve fauna bakımından zengin olmasını sağlar?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
4.
Bitkilerde,

1- çiçeklerin açılıp kapanması,

2- fotosentezin gerçekleşmesi,

3- yeryüzüne yayılma

olaylarından hangilerinin gerçekleşmesinde sı­caklığın rolü vardır?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki grafikte beş canlı türünün sıcaklığa bağlı popülasyon yoğunluğunu gösteren eğriler veril­miştir.Bu canlı türlerinden hangisinin sıcaklığa bağlı ekolojik tolerans aralığı diğerlerinden daha geniştir?
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
6.
Bir canlıya ait,

1- nişasta sindiren enzim salgılama,

2- dış ortamdaki glikoz moleküllerini emerek alma,

3- glikozu CO2 ve etil alkole parçalama,

4- glikozu CO2 ve H2O'ya parçalama

özelliklerinden hangileri, o canlının tüketiciler grubuna alınmasını gerektirir?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
7.
X, Y ve Z canlılarının birer özelliği şunlardır:

- X canlısı CO2'yi gece ve gündüz özümlemede kullanabilir.

- Y canlısı sadece aydınlık ortamda suyu ayrış­tın r.

- Z canlısı gece ve gündüz glikoz, vitamin ve inor­ganik tuz alarak beslenir.

Bu canlılardan üretici ve tüketici olanlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
8.
Ototrof beslenmeyi sağlayan metabolizma olay­larında oluşan bazı maddeler şunlardır:

1- Karbonhidrat

2- Oksijen

3- Sülfürik asit

4- Nitrat

Bunlardan hangileri üretici canlıların tümünün beslenmesini sağlayan metabolizma olayları so­nucunda oluşur?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi hem ototrof hem hete­rotrof canlıların tümünün ortak özelliklerinden­dir
Doğru Cevap: "D" Plastit bulundurma
Soru Açıklaması
10.
Bir canlının aşağıdakilerin hangisinde verilen iki özelliğe sahip olması, o canlının hem ototrof hem heterotrof olduğunu gösterir?
Doğru Cevap: "E" Basit organik molekülleri hem dışarıdan alma hem de hücresinde sentezleme
Soru Açıklaması
logo
TYT Biyoloji: Ekosistemlerin Yapısı TEST - 2
11.
Aşağıdakilerden hangisi üretici, tüketici ve ayrıştırıcı canlıların tümünün ortak özellik­lerindendir?
Doğru Cevap: "B" Organik moleküllerden enerji üretme
Soru Açıklaması
12.
Çevre sıcaklığındaki değişimlere karşı vücut sıcak­lığını sabit tutamayan canlılar soğukkanlı canlılar olarak adlandırılır.

Aşağıdaki canlılardan hangisi soğukkanlıdır?
Doğru Cevap: "A" Kurbağa
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.