TYT Biyoloji: Ekosistemlerin Yapısı TEST - 1


Ekosistemlerin Yapısı konusu TYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Ekosistemlerin Yapısı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Ekosistemlerin Yapısı konusu TYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Ekosistemlerin Yapısı Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Biyoloji: Ekosistemlerin Yapısı TEST - 1
1.
Aşağıda bazı kavramların açıklamaları verilmiştir.

1- Canlının ekosistemde gerçekleştirdiği faaliyetler

2- Belirli bir alandaki aynı tür canlılardan oluşan top­luluk

3- Bir türün bireylerinin yaşamlarını en iyi şekilde de­vam ettirebildiği yaşam alanı

Buna göre, bu açıklamalar aşağıdakilerin hangi­sinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
2.
Aşağıda ekosistemin yapısı ile ilgili bazı ifadeler verilmiştir.Ekosistemin yapısı ile ilgili yeterli bilgisi olan bir öğrenci 2. çıkıştan çıktığına göre kara kutuda aşağıdaki ifadelerden hangisi bulunabilir?
Doğru Cevap: "D" Popülasyonu oluşturan bireyler arasında etkile­şim bulunmaz.
Soru Açıklaması
3.
Doğada komüniteler birbirinden tamamen bağımsız olmayıp komşu komüniteler arasında geçiş bölgeleri bulunur. Bu bölgelere ekoton adı verilir. Örneğin çayır­lık alan ile ormanlık alan arasındaki geçiş bölgesinde çalılar, kısa boylu ağaç türleri bulunabilir.

Buna göre, ekotonlar ile ilgili,

1- Tür çeşitliliği fazladır.

2- Farklı iklim özellikleri belirebilir.

3- Her iki alanda da bulunmayan türleri bulundurabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
4.
Aynı alan içerisindeki birbiriyle ilişkili tüm popülasyonların oluşturduğu birlikteliğe .............. adı verilir.

Bu cümlede verilen boşluğa aşağıdaki kavramlar­dan hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "B" Komünite
Soru Açıklaması
5.
Belirli sınırlar içerisinde etkileşim halinde bulunan farklı türden canlı grupları ile bu canlı gruplarını içinde barındıran cansız çevrenin tamamı .............. olarak adlandırılır.

Bu cümlede verilen boşluğa aşağıdaki kavramlar­dan hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" Ekosistem
Soru Açıklaması
6.
Komüniteler bazen yüzlerce tür içerebilir ve bu türler yaşamlarını sürdürebilmek için coğrafik bir alana ihti­yaç duyar. Bu alana biyotop adı verilir.

Biyotopların büyüklüğü,

1- popülasyonların birey sayısı,

2- ortamın çevresel koşulları,

3- ortamın coğrafik özellikleri

faktörlerinden hangilerine bağlı olarak değişebilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
7.
Çeşitli canlı türlerinin ortamdaki mineral oranına bağlı olarak birey sayısında meydana gelen değişimler aşa­ğıdaki grafikte verilmiştir.Buna göre, mineral madde miktarındaki değişime karşı toleransı en iyi olan tür aşağıdakilerden han­gisidir?

 
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
8.
Çeşitli canlı türlerinin ortamdaki su ve azot yüzdesine bağlı olarak büyüme oranlarında meydana gelen de­ğişim aşağıdaki grafikte verilmiştir.Aşağıda bazı yaşama alanlarının azot ve su oranları verilmiştir.Buna göre;

1- Birinci tür X ve Y ortamlarında büyüyemez.

2- Y ortamında ikinci ve üçüncü tür büyüyebilir.

3- Z ortamında birinci ve ikinci tür büyüyebilir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki grafikte üç farklı türün yoğunluğunun sıcak­lığa bağlı değişimi verilmiştir.Bu grafiğe göre, aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Sıcaklık toleransı en az olan tür L'dir.
Soru Açıklaması
10.
Canlıların yeryüzündeki dağılışı, ışık, sıcaklık, iklim, toprak, mineraller, su ve pH gibi abiyotik faktörlerin etkisi altındadır.

Buna göre,

1- Belirli bir bölgede hangi türlerin yaşayabileceğinin belirlenmesinde abiyotik faktörler etkilidir.

2- Fiziksel şartların uygun olduğu yerlerde zengin tür çeşitliliği bulunur.

3- Yaşam şartlarının zor olduğu çöl ve kutup bölgele­rinde daha fazla birey yaşar.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
logo
TYT Biyoloji: Ekosistemlerin Yapısı TEST - 1
11.
Canlılar olumsuz çevre koşullarına karşı,

1- göç etme,

2- endospor oluşturma,

3- gündüzü toprak altında geçirme
uyumlarına sahiptir.

Sıcak kanlı canlılar bu uyumlardan hangilerine sa­hiptir?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 3
Soru Açıklaması
12.
Bir bitki türünün bazı özellikleri şunlardır:

1- Durgun olan tatlı sularda yaşar.

2- Güneşli ve uygun koşullarda besin ve oksijen üretir.

3- 8-37 °C arasında yaşayabilir.

Bu özelliklerden her biri habitat, ekolojik niş ve ekolojik tolerans kavramlarından hangileri ile ifade edilir?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.