TYT Biyoloji: Ekoloji TEST - 1


Ekoloji konusu TYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Ekoloji Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Ekoloji konusu TYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Ekoloji Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Biyoloji: Ekoloji TEST - 1
1.
Enslavenmentizm: Bir türün diğer bir türün üyelerini kendi amaçları doğrultusunda kullanmasıdır.

Buna göre;

1- bazı paramesyum türlerinin cholerella türü algleri hücre içine alarak yaptıkları fotosentezden fayda­lanması,

2- insanların koyunların sütünden ve yününden faydalanması,

3- bazı karınca türlerinin diğer türlerin işçi bireylerini esir olarak çalıştırması

durumlarından hangileri enslavenmentizme ör­nek olarak gösterilebilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
2.
Çiftçiler toprağın üretkenliğini korumak ve verimini artırmak için "Mahsül dönüşümü" adı verilen bir yöntem kullanırlar. Bu işlem birbirini takip eden yıllarda aynı alan üzerinde farklı mahsüller yetiştirme esasına da­yanır.Yukarıdaki şemada mahsul dönüşümünün bir örneği verilmiştir.

Buna göre, dönüşümlü ekim uygulaması,

1- topraktaki besleyicilerin hızla uzaklaşmasının en­gellenmesi,

2- bir ürünün ihtiyaç duyduğu besinlerin, başka bir ürün tarafından karşılanarak ürün maliyetinin dü­şürülmesi,

3- bir ürün zararlısının, bir sonraki yıl aynı ürünün ortamda olmaması yüzünden besin bulamayarak çoğalmasının engellenmesi

avantajlarından hangilerini kazandırır?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
3.
Kolombiya'da reaktörler ile ilgili yapılan bir araştırmada,

- Kolombiya nehrine, sahillerinde bulunan reaktör­lerden çok küçük miktarda radyoaktif fosforun ka­rıştığı,

- Besinini bu nehirden temin eden yaban kazlarının yumurtaları incelendiğinde, yumurta sarısının bir gramındaki radyoaktif fosfor miktarının, nehir suyu­nun bir gramındaki değerin birkaç bin misli olduğu
görülmüştür.

Bu durum, radyoaktif fosforun,

1- besin zinciri yoluyla aktarılma,

2- canlılarda birikim gösterme,

3- canlılarda kansere neden olma

özelliklerinden hangileri ile ilişkilidir?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
4.
Bir bölgede,

1- birincil tüketicilerin artması,

2- ikincil tüketicilerin artması,

3- üçüncül tüketicilerin azalması

olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi orman örtüsünün azalmasına neden olabilir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
5.
Sineklerin yetişkinleri polen ve nektar ile beslenirken larvaları da yaprak bitleri ile beslenir. Yaprak bitleri de tahıl ürünleri ile beslenir.

Yaprak bitleri ile mücadele edilmesiyle ilgili,

1- tarla kenarları boyunca yabani çiçeklerin yetişme­sine izin verilmesi,

2- böcek öldürücü kimyasalların kullanılması,

3- tarla kenarındaki su birikintilerinde sineklerle bes­lenen kurbağa türlerinin yetiştirilmesi

yöntemlerinden hangileri kullanılmalıdır?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
6.
Etçil bitkiler,

1- kloroplast bulundurma,

2- karbondioksit özümleme,

3- hücre dışı sindirim yapma
özelliklerine sahiptir.

Bu özelliklerden hangilerine saprofit canlılar da sa­hiptir?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
7.
Doğadaki karbon döngüsünde yer alan,

1- hayvan,

2- fotoototrof bitki,

3- kemoototrof bakteri

canlılarından hangileri atmosfer karbonunu azaltı­cı etki yapar?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 3
Soru Açıklaması
8.
Bir su ekosistemindeki besin zinciri aşağıda verilmiştir.

Fitoplankton ----> Zooplankton ----> Balık ----> Pelikan

Bu su ekosistemine dışarıdan çok sayıda balık göçü olduğuna göre aşağıdaki değişimlerden han­gisi gerçekleşir?

Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
9.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
10.
insanlarda hastalığa neden olan bir mikroorganizma türü kene adı verilen eklembacaklılar grubunda bulu­nan omurgasız bir hayvanın vücudunda yaşar. Kene­ler insan gibi memeli canlıların kanlarını emerek bes­lenir.

Buna göre,

1- Bu kene türünün bulunduğu enerji basamağında­ki enerji, insanların bulunduğu enerji basamağına göre daha fazladır.

2- Bu mikroorganizmaların sayısı, kenelerin sayısından daha azdır.

3- Bitkilerin fotosentezle depoladıkları enerjiyi bu canlılardan en son mikroorganizmalar kullanır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
logo
TYT Biyoloji: Ekoloji TEST - 1
11.
Popülasyonlarla ilgili,

1- Canlı yoğunluğunun artması doğumları olumsuz etkileyebilir.

2- Yaşama alanının küçülmesi çevre direncini artırır.

3- Çevre direncinin artması bireyleri olumsuz etkiler.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
12.


Yukarıda verilen grafikler aynı türe ait A ve B popülas­yonlarının genç, ergin ve yaşlı bireylerine ait sayıları gösteriyor.

Buna göre,

1- A popülasyonunun yaşama ortamı B popülasyo­nuna göre daha elverişlidir.

2- A popülasyonu küçülmekte, B popülasyonu bü­yümektedir.

3- A popülasyonunun bulunduğu ortamdaki yoğunlu­ğu artmaktadır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.