TYT Biyoloji: Canlıların Temel Özellikleri TEST - 2


Canlıların Temel Özellikleri konusu TYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Canlıların Temel Özellikleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Canlıların Temel Özellikleri konusu TYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Canlıların Temel Özellikleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Biyoloji: Canlıların Temel Özellikleri TEST - 2
1.
Suyun canlılardaki işlevlerinden bazıları şunlardır:

1- Vücut sıcaklığının düzenlenmesi

2- Enzimlerin çalışması

3- Besinlerin taşınması

4- Glikozun sentezlenmesi

Bunlardan hangileri suyun bitkiler ve hayvan­lardaki ortak işlevlerindedir?
Doğru Cevap: "D" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesinde suyun çözücü özelliği rol oynamaz?
Doğru Cevap: "D" Vücudu ısınan bir insanın terleyerek ısı kaybetmesi
Soru Açıklaması
3.
Bir insanın kanındaki pH değeri günün farklı saat­lerinde aşağıdaki gibi değişmiştir:

1- 7,4 -------> 7,35

2- 7,35 -------> 7,4

3- 7,4 -----> 7,45

Bu saatlerde kan plazmasındaki hidrojen iyonu konsantrasyonunda [H+] aşağıdakilerin hangi­sinde verilen durumlar gerçekleşmiştir?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
4.
insanda ağız, mide ve bağırsakta çalışan sindirim enzimlerinin tepkime hızının pH değerine göre de­ğişimini gösteren grafik aşağıda verilmiştir.

Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
5.
1 mi amonyak konulan deney tüpüne damla damla sirke ekleniyor.

Bu deney tüpünde eklenen sirke damlası sayısı­na bağlı olarak meydana gelen pH değişimi aşa­ğıdaki grafiklerin hangisinde verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
6.
Karbonhidratlardan olan,

1- laktoz

2- sakkaroz,

3- kitin

moleküllerinden mantarlarda, memeli hayvan­larda ve bitkilerde sentezlenenler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
7.
Hücrelerde gerçekleşen,

1- Glikoz -----> Nişasta

2- CO2 -----> Glikoz

3- Glikoz ------> Maltoz

4- Glikojen ------> Glikoz

5- Selüloz ------> Glikoz

dönüşümlerinden hangileri hidroliz olayına ör­nek olarak verilebilir?
Doğru Cevap: "E" 4 ve 5
Soru Açıklaması
8.
Canlı vücudunda,

1- glikoz,

2- galaktoz,

3- riboz,

4- deoksiriboz

monosakkaritlerinden hangileri enerji verici ola­rak kullanılmaz
Doğru Cevap: "C" 3 ve 4
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki tabloda riboz, deoksiriboz ve glikoz ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir.Tablodaki bilgilere göre riboz, deoksiriboz ve gli­koz monosakkaritlerini gösteren numaralar aşağı­dakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
10.
Memeli hayvanların süt bezi hücrelerinde,

1- C02 -------> Glikoz

2- Glikoz -------> Galaktoz

3- Glikoz ------> Maltoz

4- Glikoz -------> C02

dönüşümlerinden hangileri gerçekleşebilir?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 4
Soru Açıklaması
logo
TYT Biyoloji: Canlıların Temel Özellikleri TEST - 2
11.
Bitkilerin kloroplastlı hücrelerinde glikoz sentezle­nirken tüketilen ve glikozun oksijenli solunumda kullanılmasıyla üretilen moleküller aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Su ile karbondioksit
Soru Açıklaması
12.
Hayvanların besinlerle aldığı disakkaritler, sindirim sisteminde monosakkaritlere dönüştürülerek vücutta kullanılır hale getirilir.

Bu dönüşümü göstermek için düzenlenen bir de­neyde aşağıdakilerden hangisinin kullanılması ge­rekli değildir?
Doğru Cevap: "C" Glikoz
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.