TYT Biyoloji: Canlıların Temel Özellikleri TEST - 1


Canlıların Temel Özellikleri konusu TYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Canlıların Temel Özellikleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Canlıların Temel Özellikleri konusu TYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Canlıların Temel Özellikleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Biyoloji: Canlıların Temel Özellikleri TEST - 1
1.
İnorganik maddelerle ilgili,

1- Hücrelerin yapısına katılır.

2- Metabolik faaliyetlerde düzenleyici olarak görev alır.

3- Sindirime uğramadan hücre zarından geçemez.

4- Solunum tepkimelerinde enerji kaynağı olarak kul­lanılmaz.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" 1, 2 ve 4
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki grafikte toprağa ekilmiş bir bitki tohumunda zamana göre X maddesinin oranındaki değişme ve to­hum çimlenmesinin başladığı an gösterilmiştir.Buna göre, bu inorganik madde aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Su
Soru Açıklaması
3.
Hücrelerde gerçekleşen,

1- oksijenli solunum,

2- sindirim,

3- fotosentez

olaylarından hangilerinin sonucunda su miktarı azalır?
Doğru Cevap: "E" 2 ve 3
Soru Açıklaması
4.
Bitki tohumlarında su oranı % 15'in altındadır. Bu koşulda tohum çimlenmesi gerçekleşmez. Çünkü to­humdaki su miktarının düşük olması tohum çimlenme­sini sağlayan enzimlerin çalışmasını engeller. Tohum­daki su miktarı arttığında çimlenme başlar.

Buna göre çimlenmeyi sağlayan enzimlerin etkin­liğinin su yüzdesi ile ilişkisini gösteren grafik aşa­ğıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
5.
Suyun yaşam açısından önemi ile ilgili bazı durumlar şunlardır:

1- Bitkilerde kökler ile alınan suyun üst organlara ta­şınması

2- Bazı böceklerin su üzerinde yürümesi

3- insanların terleme sonucunda vücut sıcaklığını düzenlemesi

4- Bitkilerin ihtiyacı olan mineralleri kökleri ile alması

Bu durumlardan hangilerinin sağlanmasında su­daki kohezyon kuvveti rol oynar?
Doğru Cevap: "A" 1 ve 2
Soru Açıklaması
6.
Suyun,

1- öz ısısının yüksek olması,

2- buharlaşma ısısının yüksek olması,

3- iyi bir çözücü olması

özelliklerinden hangileri vücut sıcaklığının düzen­lenmesinde doğrudan rol oynar?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
7.
Suyun kullanıldığı ya da oluştuğu tepkimelerden bazı­ları şunlardır:Bitkisel hücrelerde bunlardan hangilerinin gerçek­leşmesi için ışık enerjisi kullanımı zorunludur?
Doğru Cevap: "B" yalnız II
Soru Açıklaması
8.
Hızla koşmaya başlayan bir insanda,

1- hücrelerde ısı üretiminin artması,

2- suyun buharlaşması sayesinde vücut sıcaklığının dengelenmesi,

3- ter bezi hücrelerinden ter salgısının başlaması

olayları aşağıdakilerin hangisinde verilen sıraya göre gerçekleşir?
Doğru Cevap: "B" 1, 3, 2
Soru Açıklaması
9.
Suyun biyolojik işlevlerinden bazıları şunlardır:

1- Büyük moleküllü besinler ile tepkimeye girerek bi­rim moleküllerin oluşmasını sağlaması

2- Kan dokunun büyük bir bölümünü oluşturarak maddelerin taşınmasında rol oynaması

3- Metabolizma sonucunda ortaya çıkan atık madde­lerin seyreltik hale getirilmesi

4- Ter bezlerinden salgılanarak vücut sıcaklığının dü­zenlenmesi

Bunlardan hangileri suyun çözücü özelliği saye­sinde gerçekleşir?
Doğru Cevap: "C" 2 ve 3
Soru Açıklaması
10.
Hücrelerde gerçekleşen bazı biyokimyasal tepkimeler şunlardır:Bu tepkimelerden hangileri, kanın düşmüş olan pH değerinin yükseltilerek normale getirilmesi için gerçekleşir?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
logo
TYT Biyoloji: Canlıların Temel Özellikleri TEST - 1
11.
Bir bitkinin hücrelerindeki metabolizma hızının pH de­ğişiminden nasıl etkilendiği araştırılmış ve aşağıdaki grafik elde edilmiştir.Buna göre, bu bitkinin enzimleri genel olarak, pH'si,

1- 3'ten 7'ye doğru artan,

2- 7'den 3'e doğru azalan,

3- 7'den 9'a doğru artan,

4- 9'dan 7'ye doğru azalan

toprakların hangisinde gittikçe daha hızlı çalışma­ya başlar?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 4
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi minerallerin biyofonksi­yonlarından değildir?
Doğru Cevap: "E" Hücrelerin ihtiyacı olan enerjiyi sağlama
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.