TYT Biyoloji: Canlıların Sınıflandırılması TEST - 2


Canlıların Sınıflandırılması konusu TYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Canlıların Sınıflandırılması Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Canlıların Sınıflandırılması konusu TYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Canlıların Sınıflandırılması Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Biyoloji: Canlıların Sınıflandırılması TEST - 2
1.
Aşağıdakilerin hangisinde verilen canlı, karşısın­daki özelliğe sahip değildir?
Doğru Cevap: "D" Köpek balığı: Dış döllenme
Soru Açıklaması
2.


Bir bakterinin inorganik ve organik molekül ihtiyaçlarının tümünü karşılayan bir besi or­tamı hazırlanıyor. Bu ortama ilgili bakteri eki­liyor. Bir süre sonra bakterilerin dağılımının şekildeki gibi olduğu gözleniyor.

Bu dağılımın nedeni aşağıdakilerden hangisi ola­bilir?
Doğru Cevap: "C" Bakterilerin solunum biçimi
Soru Açıklaması
3.
Sınıflandırmada tanımlanan basamaklardan sınıf, aile ve takım arasındaki ilişki aşağıdaki şemaların hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
4.
Bitkilere ait,

1- damarsız bitkiler,

2- tohumsuz bitkiler,

3- çiçeksiz ve çiçekli bitkiler

grupları aşağıdakilerin hangisinde tür sayısı çok olandan az olana doğru sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "E" 3 - 2 - 1
Soru Açıklaması
5.
Bitkilerle ilgili,

1- Çiçekli bitkilerin tümü tohumla çoğalır.

2- Tohumsuz bitkilerin sadece bazıları damarsızdır.

3- Sporlu bitkilerin tümünün yaşam döngüsünde eşeyli ve eşeysiz üreme birbirini izler.

4- İletim dokusu bulunduran bitkilerin tümü tohumla çoğalır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
6.
Canlıların,

1- döllenme sonucunda üreme,

2- solunum yaparak enerji üretme,

3- sindirim yaparak besinleri parçalama,

4- fotosentez yaparak besin üretme

özelliklerinden hangileri bitkiler ve hayvanlarda ortaktır?
Doğru Cevap: "D" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
7.
Bitkiler sudan karaya geçerken,

1- iletim demetlerinin oluşması,

2- yaprak yüzeyinin kütikula ile kaplanması,

3- üreme hücrelerini koruyan sporların oluşması

olaylarından hangileri gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
8.
Erken devir sürüngenlerinden zamanla evrimleşen değişik canlıların oluşumu aşağıdaki evrim ağacında verilmiştir.Buna göre,

1- Kuşun dinozora olan akrabalığı timsaha olan akrabalığından daha fazladır.

2- Kaplumbağanın yılana olan akrabalığı kertenkeleye olan akrabalığından daha fazladır.

3- Yılanın kuşa olan akrabalığı kertenkeleye olan ak­rabalığından daha azdır.

karşılaştırmalarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 3
Soru Açıklaması
9.
Bazı bakteriler aşırı sıcak, soğuk ve besin yetersizliği gibi olumsuz şartlara uzun süre direnç gösterebilir.

Bakterilerin bu gibi olumsuz koşullara uzun süre direnç göstermesi,

1- fotosentez yapabilme,

2- endospor oluşturabilme,

3- oksijensiz solunum yapabilme

özelliklerinden hangilerine sahip olmaları saye­sinde gerçekleşir?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
10.
Ökaryotik hücre yapısına sahip olan,

1- alg,

2- mantar,

3- bitki

canlı gruplarından hangilerinin hücrelerinde çeper bulunur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
logo
TYT Biyoloji: Canlıların Sınıflandırılması TEST - 2
11.
Mantarlar,

1- heterotrof beslenme,

2- hücrelerinde çok sayıda çekirdek bulundurma,

3- depo polisakkariti olarak glikojen sentezleme

özelliklerinden hangileri nedeniyle hayvanlara benzer?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 3
Soru Açıklaması
12.
Aşağıda verilen hayvanların hangisinde kaslı di­yafram bulunmaz?
Doğru Cevap: "D" Köpek balığı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.
  • testler kolay ama iyi çözemiyorum. iyi bir puan alıp hukuk okuyup çok iyi bir avukat olmak istiyorum. ama sınava çalışmaya yeni başladım galiba değil hukuk hiçbir şey kazanamiycam……