TYT Biyoloji: Canlıların Sınıflandırılması TEST - 1


Canlıların Sınıflandırılması konusu TYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Canlıların Sınıflandırılması Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Canlıların Sınıflandırılması konusu TYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Canlıların Sınıflandırılması Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Biyoloji: Canlıların Sınıflandırılması TEST - 1
1.
1- Arkeler

2- Protista

3- Mantarlar

4- Bitkiler

5- Hayvanlar

Yukarıdaki alemlerin hangilerinde bulunan türlerin hiçbiri inorganik elementlerden organik molekül­ler sentezleyemez?
Doğru Cevap: "B" 3 ve 4
Soru Açıklaması
2.
1- Heterotrof beslenme

2- Oksijenli solunum yapma

3- Etil alkol fermantasyonu yapma

4- Hücre duvarı bulundurma

Yukarıdakilerden hangileri mantarlar ve hayvan­larda görülebilen ortak özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "A" 1 ve 2
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki tablo canlılardaki sitokrom c proteinlerindeki aminoasit dizilimlerindeki farkı göstermektedir.Buna göre,

1- at,

2- sığır,

3- tavşan

canlıları aşağıdakilerin hangisinde insana yakın akraba olandan uzak akraba olana doğru sıralan­mıştır?
Doğru Cevap: "E" 3 - 2 - 1
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi, canlıların kara hayatı ile ilgili uyumlarından değildir?
Doğru Cevap: "C" Paramesyumda kontraktil kofulların bulunması
Soru Açıklaması
5.
Kalpleri dört odacıklıdır.

- Başkalaşım geçirir.

- Derileri keratin pullarla kaplıdır.

- Solungaç solunumu yapar.

Yukarıdaki özelliklere sahip olan omurgalı hayvan gruplarının tümünün toplandığı en küçük sistema­tik basamak aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Şube
Soru Açıklaması
6.
1- Kamçılılar ve kökayaklılar

2- Gagalı memeliler ve keseli memeliler

3- Kuşlar ve balıklar

Yukarıdaki canlıların birlikte yer aldığı en küçük sistematik basamaklar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
7.
1- Kamçılılar

2- Bitkiler

3- Mantarlar

4- Hayvanlar

Yukarıdaki canlı gruplarının hangilerinde hem ototrof hem heterotrof beslenen türler bulunur?
Doğru Cevap: "A" 1 ve 2
Soru Açıklaması
8.
1- Hayvanlar

2- Kökayaklılar

3- Silliler

4- Algler

Yukarıdaki canlı gruplarının hangilerinde yer alan türlerin tümü heterotrof beslenir?
Doğru Cevap: "D" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
9.
Derin bir gölde, yüzeyden gölün zeminine doğru inildikçe geçici anaerobik (normalde oksijenli ortam­da yaşayıp oksijensiz ortamda da yaşayabilen) bakte­ri yoğunluğunun aşağıdaki grafiklerin hangisinde­ki gibi değişmesi beklenir?

Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
10.
1- Protista ile paramesyum

2- Bitkiler ile damarsız tohumsuz bitkiler

3- Bakteriler ile arkeler

Yukarıdakilerin hangisinde verilen canlı grupları arasındaki sistematik ilişki hayvanlar ile kordalılar arasındaki sistematik ilişkiye benzer?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
logo
TYT Biyoloji: Canlıların Sınıflandırılması TEST - 1
11.
Kloroplastı olmamasına rağmen fotosentez yapa­bilen, mitokondrisi olmamasına rağmen oksijen­li solunum yapabilen canlıların tümü aşağıdaki grupların hangisinde toplanır?
Doğru Cevap: "C" Prokaryot hücreli canlılar
Soru Açıklaması
12.
1- Damarlı bitkiler --------> Bitkiler

2- Protista --------> Kamçılılar

3- Bakteriler --------> Yoğurt yapan bakteriler

Canlıların sınıflandırılmasında yukarıda verilen gruplar arasında ilerledikçe ortak özelliklerin sa­yısındaki değişmede aşağıdakilerin hangisinde verilen durumlar gözlenir

Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.