TYT Biyoloji: Canlıların Ortak Özellikleri TEST - 2


Canlıların Ortak Özellikleri konusu TYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Canlıların Ortak Özellikleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Canlıların Ortak Özellikleri konusu TYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Canlıların Ortak Özellikleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Biyoloji: Canlıların Ortak Özellikleri TEST - 2
1.
Birinde oksijensiz ortamda bira mayası ve şeker çö­zeltisi, diğerinde sadece şeker çözeltisi bulunan iki cam tüp ile aşağıdaki deney düzeneği hazırlanmıştır. Düzenekteki cam tüpler oda sıcaklığındaki su banyo­sunda uzun bir süre bekletilmiştir.



Bu deney düzeneğini uzun bir süre gözlemleyen bir öğrenci 1. cam borudaki renkli sıvının 13 yönünde ilerlediğini, 2. cam borudaki renkli sıvının ilerlemediğini gözlüyor.

Bu deney bira mayasının aşağıdaki canlılık faaliyetlerinden hangisini gerçekleştirdiğini ispatlar?
Doğru Cevap: "B" Solunum
Soru Açıklaması
2.
Bitkilerdeki boşaltım olaylarından biri de terlemedir. Bir bitkide ortam koşullarına bağlı olarak terleme hı­zında meydana gelen değişim aşağıdaki grafiklerde verilmiştir.



Bu bitki aşağıdaki koşulların sağlandığı ortamların hangisinde bekletildiğinde daha fazla terleme ya­par?
Doğru Cevap: "D" Nemi düşük, rüzgarlı, sıcak hava
Soru Açıklaması
3.
Canlılarda; ototrof ve heterotrof olmak üzere iki çeşit beslenme görülür.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Ototrof canlılar besin ihtiyacını heterotroflardan karşılar.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özellikle­rinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Organ sistemleri bulundurma
Soru Açıklaması
5.
Canlı bir organizma olan bir tür hayvandaki organi­zasyon basamakları küçükten büyüğe doğru aşağıda verilmiştir.



Bu basamaklardan hangileri bir hücreli bir canlı olan paramesyumda da bulunur?
Doğru Cevap: "A" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
6.
Bir öğrenci aşağıdaki ifadeleri cevaplayıp K çıkışından çıkmak istiyor.



Bu öğrencinin K çıkışından çıkabilmesi için kara kutuya aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "B" Solunum hücre düzeyinde gerçekleşen yıkım ola­yıdır.
Soru Açıklaması
7.
Bir canlıda gerçekleşebilen bazı olaylar şunlardır:

1- Büyük moleküllü besinlerin yapı birimlerine yıkıl­ması

2- Besinlerin kimyasal bağlarındaki enerjinin açığa çıkarılması

3- Metabolizma atıklarının vücuttan uzaklaştırılması

Bu canlılık olayları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak adlandırılmıştır?

Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
8.
Fotosentez, bitki hücrelerinde gerçekleşen bir yapım, solunum ise yıkım olayıdır. Bir bitkide gerçekleşen ya­pısal kuru ağırlığın değişimi aşağıda verilmiştir.

Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
9.
insan vücudunun çeşitli organlarından normal ve sı­cak havalarda kaybedilen su miktarı aşağıdaki tablo-da verilmiştir.



Buna göre;

1- Havaların ısınması böbreklerden atılan sıvı mikta­rını artırır.

2- Hava sıcaklığının düşmesi akciğerler ile atılan su miktarını artırır.

3- Havalar ısındığında deriden atılan su miktarı artar.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" yalnız 3
Soru Açıklaması
10.
Bazı canlılar çok sayıda hücrenin belirli bir organi­zasyonla bir araya gelmesi ile oluşmuştur. Bunlara dokusal yapılaşma gösteren canlılar denir. Bazı can­lılarda ise bu tür organizasyon bulunmaz. Bunlara da dokusal yapılaşma göstermeyen canlılar denir.

Buna göre,

1- bitki,

2- öglena,

3- paramesyum,

4- hayvan

canlı gruplarının dokusal yapılaşma gösterenler (X) ve dokusal yapılaşma göstermeyenler (Y) eşlendirilmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
logo
TYT Biyoloji: Canlıların Ortak Özellikleri TEST - 2
11.
Canlılarla ilgili,

1- Bir hücrelilerin tümü heterotrof olarak beslenir.

2- Çok hücrelilerin tümü ototrof olarak beslenir.

3- Ototroflar besin üretimi için gerekli olan bazı maddeleri dış ortamdan hazır olarak alır.

4- Heterotroflar diğer heterotrofları veya ototrofları yiyerek besin ihtiyacını karşılar.

açıklamalarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" 3 ve 4
Soru Açıklaması
12.
Canlılar,

1- enerji ihtiyacının karşılanması,

2- hücre yapısına katılacak maddelerin alınması,

3- yeni hücrelerin oluşması,

4- hücre içindeki yaşamsal olayların düzenlenmesi

olaylarından hangilerini gerçekleştirmek için beslenirler?
Doğru Cevap: "E" 1, 2, 3 ve 4
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.