TYT Biyoloji: Canlıların Ortak Özellikleri TEST - 1


Canlıların Ortak Özellikleri konusu TYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Canlıların Ortak Özellikleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Canlıların Ortak Özellikleri konusu TYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Canlıların Ortak Özellikleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Biyoloji: Canlıların Ortak Özellikleri TEST - 1
1.
Bazı organizmalar sadece bir hücreden oluşmuştur. Bunlara bir hücreli canlılar denir. Bazı organizmalar ise çok sayıda hücrenin bir araya gelmesi sonucu oluşmuştur. Bunlara da çok hücreli canlılar denir.

Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde verilen ör-neklerden birincisi bir hücreli, ikincisi çok hücreli canlılardandır?

Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
2.
Aşağıda bazı bir hücreli canlıların beslenmeleri ile ilgili bilgiler verilmiştir:

- Amip: Besinini yalancı ayak oluşturarak hücresinin içine alır.

- Pediastrum: Işık enerjisi kullanarak kendi besinini üretir.

- Öglena: Aydınlıkta fotosentez yapar, karanlıkta dışandan organik besin alarak beslenir.

Buna göre amip, pediastrum ve öglenanın beslenme biçimleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
3.
Canlılar besinlerdeki kimyasal bağ enerjisini hücrele­rinde ortaya çıkararak enerji ihtiyacını karşılar.

Hücrelerdeki bu süreç aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "A" Solunum
Soru Açıklaması
4.
Canlılar organik besinlerde depo edilen enerjiyi aşağıdaki yaşamsal etkinliklerin hangisinde kul­lanmaz?

Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
5.
Canlıların çoğu besinlerdeki kimyasal bağ enerjisin­den daha fazla oranda yararlanmaktadır.

Bu durumu sağlayan metabolizma olayı aşağıdaki­lerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Oksijenli solunum
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki tabloda oksijenli solunum, oksijensiz solu­num ve fotosentez ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir.Tablodaki bilgilere göre oksijenli solunum, oksi­jensiz solunum ve fotosentez olaylarını gösteren numaralar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi canlıların tümünün ortak özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "C" Metabolizma atıklarını hücresinden uzaklaştırma
Soru Açıklaması
8.
Çok hücreli canlılarda,

1- katı atıkları,

2- karbondioksidi,

3- su ve suda çözünmüş atıkları

vücuttan uzaklaştıran sistemler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
9.
Boşaltım kofulları ile ilgili,

1- Homeostaziyi sağlayan bir hücre organelidir.

2- Su dengesini sağlar.

3- Sadece ototrof bir hücreli canlılarda bulunur.

4- Tatlı sularda yaşayan bir hücreli canlıların tümün­de bulunur.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
10.
Çok hücreli canlılarda,

1- hücre farklılaşması,

2- hücre kütlesinin artması,

3- hücre bölünmesi

olaylarından hangileri büyümeyi sağlar?
Doğru Cevap: "E" 2 ve 3
Soru Açıklaması
logo
TYT Biyoloji: Canlıların Ortak Özellikleri TEST - 1
11.
Bir hücreli canlılardan olan amiplerde,

1- hücre bölünmesinin kontrolü,

2- canlının hareketi,

3- canlının su dengesi

olaylarından her biri çekirdek, boşaltım kofulu ve yalancı ayak yapılarından hangisi ile gerçekleştiri­lir?

Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
12.
Canlıların ortak özelliklerinden birini açıklayan bazı örnekler şunlardır:

- Köpeğin ses duyduğunda kulağını dikleştirmesi

- Toprak solucanının, dokunulduğunda vücudunu kasarak küçültmesi

- Öglenanın göz lekesi sayesinde ışığın bulunduğu yöne doğru hareket etmesi

Bu örnekler ile açıklanan özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Çevresel uyarılara tepki
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.