TYT Biyoloji: Biyoteknoloji TEST - 1


Biyoteknoloji konusu TYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Biyoteknoloji Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Biyoteknoloji konusu TYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Biyoteknoloji Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Biyoloji: Biyoteknoloji TEST - 1
1.
Şeker hastaları insülin genleri bozulduğu için insülin hormonu üretemez ve kan şeker düzeylerini ayarla­yamazlar. Aşağıda insülin geninin bakterilere aktarıl­ması gösterilmiştir.Buna göre,

1- Genler kendilerine özgü olan maddeleri nakledil­dikleri hücrelerde de üretebilir.

2- Ökaryotlardan prokaryotlara gen nakli yapılabilir.

3- Bakterilere ürettirilen insülin insanlarda farklı has­talıklara neden olur.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
2.
Bir organizmadan bir geni alıp diğer bir canlının DNA' sına eklenmesiyle yeni bir DNA molekülünün oluştu­rulması olayına rekombinasyon, elde edilen yeni DNA ya da rekombinant DNA denir.

Rekombinant bir DNA elde edilirken,

1- DNA'yı keserek nakledilecek genin çevresindeki genlerden ayıklanması,

2- yalıtılmış genin yerleştirileceği organizmanın DNA'sı ile birleştirilmesi,

3- yalıtılan DNA parçasını (gen) hedef hücreye taşın­masını sağlayacak bir vektör bulunması,

4- DNA moleküllerinin ilgili hücrelerden çıkarılması

işlemleri hangi sıraya göre yapılır
Doğru Cevap: "D" 4, 1, 3, 2
Soru Açıklaması
3.
Kutuplarda yaşayan bir tür balıktan izole edilen, an­tifreeze denilen ve dokularda donmayı engelleyen bir gen, bazı bitkilere aktarılmıştır.

Bu sayede,

1- seralarda ısıtma maliyetlerinin azaltılması,

2- çiftçilerin donlardan kaynaklanan zararlarının azaltılması,

3- bütün bitki türlerinin kutuplarda üretilmesi

avantajlarından hangileri sağlanır?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
4.
lslah, canlıların istenen özelliklerinin bir canlıda top­lanması, istenmeyen özelliklerinin ayıklanması veya canlıların kendi yapılarında bulunmayan bir özelliği başka canlılardan gen nakli yoluyla kazanmasıdır.

Buna göre, ıslah çalışmalarıyla,

1- yağ oranı düşük yumurta üreten tavuk,

2- kısa boylu, çok meyve üreten meyve ağaçları,

3- böceklere karşı dayanıklı tarım bitkileri,

4- A vitamini üreten pirinç bitkileri

canlılarından hangileri üretilebilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2, 3 ve 4
Soru Açıklaması
5.
insan DNA'larındaki baz diziliminin yaklaşık olarak 0/o 99'u aynıdır. Farklı olan % 1 civarındaki kısım parmak izi gibi insandan insana değişkenlik gösterir. Kişiye özgü olan bu farklı kısma DNA parmak izi adı verilir.

DNA parmak izi yöntemi kullanılarak,

1- babalık testleri,

2- adli olayların aydınlatılması,

3- akrabalıkların saptanması

çalışmalarından hangileri yapılabilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki şemada embriyonik hücrelerden istenilen özellikte hücre elde edilmesi gösterilmektedir.Buna göre, embriyonik kök hücrelerinden elde edilen yeni hücrelerle ilgili,

1- Farklılaşıp özelleştiğinde bazı genlerini yitirmişler­dir.

2- Çekirdeklerinde birbirleri ile aynı kalıtsal bilgiyi bu­lundurur.

3- Elde edildikleri kök hücreden farklı genler bu­lundururlar.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
7.
Siyah renkli bir farenin bağırsak hücresinden alınan çekirdek, yine kendisinden alınan çekirdeği çıkarılmış yumurta hücresine aşılanıyor. Elde edilen yeni hücre bu farenin döl yatağına yerleştirilerek embriyo oluştur­ması sağlanıyor.

Buna göre, doğacak yavru fareyle ilgili,

1- Cinsiyeti dişidir.

2- Cinsiyeti erkektir.

3- Rengi siyahtır.

tahminlerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 3
Soru Açıklaması
8.
Yapılan çalışmalarda DNA içeren besi ortamlarında yetiştirilen bakterilerin zamanla ortamdaki DNA par­çalarını alarak yeni genler kazandıkları belirlenmiştir. Bakteriler endositoz denilen bir çeşit yutma yöntemi ile ortamdaki DNA parçalarını kendi DNA larına ekle­mektedir. Son zamanlarda yapılan çalışmalar bu özel­liğin insan hücrelerinde de bulunduğunu göstermiştir.

Verilen bu bilgiye,

1- kök hücrelerinin doku kültüründe istenilen hücrele­re dönüştürülmesi,

2- kapsülsüz bakterilerin kapsüllü bakteri özütü bulu­nan bir besi ortamında üretilmesi sonucu kapsüllü bakterilere dönüşmesi,

3- anormal hemoglobin üreten olgunlaşmamış alyu­varların normal hemoglobin genlerinin bulunduğu besi ortamında normal alyuvarlara dönüşmesi

olaylarından hangileri kanıt niteliğindedir?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 3
Soru Açıklaması
9.
Bakterilerde asıl DNA'dan başka plazmit adı verilen küçük DNA halkaları bulunur.

- Antibiyotiklere karşı direnç geni taşıyan bu plaz­mitleri bakteriler birbirlerine aktarabilir.

- Plazmitler DNA restriksiyon enzimleri ile kesile­rek istenen özellikteki DNA parçaları DNA ligaz enzimleri aracılığı ile plazmitlere aktarılır. Bu plaz­mitler bir bakteri içerisine yüklenebilir.

- Bu sayede bakterilere istenilen ürünlerin üretimi yaptırılabilir.

İstenilen özellikleri taşıyan plazmitlerin bakteri hücresine yüklenmesi için yapılan çalışmalarda,

1- hücre zarındaki porların genişletilmesi,

2- bakterilerin bulunduğu basit kültür ortamına an­tibiyotik verilmesi,

3- bakteri ve plazmit karışımlarının tuz çözeltisine ko­nularak 42 °C'de 10 dk boyunca ısıtılıp ani soğuk uygulanması,

4- plazmitlerin bakteri içerisine geçmesi

olaylarının gerçekleştirilme sırası aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 3, 1, 4, 2
Soru Açıklaması
10.
Canlı hücrelerdeki DNA'nın çeşitli kimyasallar ve enzimlerle, hücre zarının yıkılarak ortaya çıkarıl­masına DNA izolasyonu (ayrıştırma) denir.

Buna göre DNA izolasyonu,

1- genetik mühendisliğinde genlerin klonlanması,

2- adli tıpta anne-baba tespiti,

3- krimonolojide, suç ve suçluların tesbiti,

4- canlıların taksonomik ve evrimsel ilişklerinin araştırılması

amaçlarından hangilerinin gerçekleştirilme­sinde kullanılabilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2, 3 ve 4
Soru Açıklaması
logo
TYT Biyoloji: Biyoteknoloji TEST - 1
11.
lslah çalışmalarındaki amaç,

1- istenilen gen kombinasyonlarına sahip,

2- yeni üstün özellikler içeren,

3- olumsuz özelliklerden arındırılmış

bireylerden hangilerinin elde edilerek çoğaltılmasını sağlamaktır?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
12.
Rekombinant plazmitlerin bakteri hücrelerine nakledilmesi için,

1- basit kültür ortamına antibiyotik verilmesi,

2- hücre zarındaki porların genişletilmesi,

3- plazmitin bakteri hücresine geçmesi,

4- tuz çözeltisinde 42°C'de 10 dakika boyunca ısıtılıp ani soğuk uygulanması

uygulamaları hangi sırayla yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "D" 4 - 2 - 3 - 1
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.