TYT Biyoloji: Bitkiler TEST - 2


Bitkiler konusu TYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Bitkiler Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Bitkiler konusu TYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Bitkiler Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Biyoloji: Bitkiler TEST - 2
1.


Bitkilerin sınıflandırılmasını gösteren şemadaki bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisi­ne varılabilir?
Doğru Cevap: "D" Bitkilerin kalıtsal çeşitliliği açık tohumlularınkinden çoktur.
Soru Açıklaması
2.
Bitkilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Bitkilerin evriminde tohum oluşumu spor oluşu­mundan önce gerçekleşmiştir.
Soru Açıklaması
3.
Sudan karaya geçişte bitkilerin karşılaştığı bazı sorun­lar aşağıda verilmiştir.

-Suyun buharlaşma yolu ile kaybedilmesi

- Köklerle alınan suyun yapraklara kadar taşınması

- Üreme hücrelerinin kuruması

- Karbondioksitin alınması

Aşağıdakilerden hangisi bu sorunları aşmak için bitkilerin gerçekleştirdiği uyumlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Fotosentezin gerçekleştirilmesi
Soru Açıklaması
4.
Tohumsuz bitkiler,

1- çiçek bulundurma,

2- sporla çoğalma,

3- iletim demeti bulundurma,

4- kök, gövde ve yaprak bulundurma

özelliklerinden hangilerine ortak olarak sahiptir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 2
Soru Açıklaması
5.
Bitkiler alemindeki canlıların belirli bir sistematik basa­mağa kadar sınıflandırılması aşağıdaki gibi yapılabilir.Buna göre;

1- Tek çeneklilerin ortak özellikleri, kapalı tohumlula­rın da ortak özelliğidir.

2- Damarlı çiçekli bitkilerin ortak özellikleri, çift çe­neklilerin de ortak özellikleri arasındadır.

3- Açık tohumluların birey sayısı çiçekli bitkilerin bi­rey sayısından fazladır.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
6.


Yukarıdaki tabloda çiçekli ve çiçeksiz bitkilerin karşı­laştırılması verilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" İletim demeti bulunduran bütün bitkiler meyve örtü­sü oluşturabilir.
Soru Açıklaması
7.
Bitkiler,

1- gerçek çiçek bulundurma,

2- iğne yapraklı olma,

3- meyve örtüsü bulundurma,

4- kozalak bulundurma
özelliklerine sahiptir.

Bu özelliklerden hangilerine kapalı tohumlu bitki­ler hangilerine de açık tohumlu bitkiler sahiptir?

Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
8.
Kapalı tohumlu bitkiler, açık tohumlu bitkilerden farklı olarak,

1- meyve yaprağı,

2- otsu gövde,

3- iletim demetleri

yapılarından hangilerine sahip olabilir?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
9.
Çam bitkisinin filogenetik sınıflandırmada yer aldığı bazı birimler aşağıda verilmiştir.

1- Açık tohumlu bitkiler

2- Çiçekli bitkiler

3- Damarlı bitkiler

Bu grupların bulundurduğu canlı sayısı aşağıdaki­lerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "E" 3 > 2 > 1
Soru Açıklaması
10.
Bir bitki türüne ait yaprak, kök ve gövde enine kesit şekli aşağıda şematik olarak verilmiştir.Bu bitki türü ile ilgili,

1- Kozalaklıdır.

2- Kapalı tohumludur.

3- Meyve örtüsü bulundurur.

4- İletim demetleri bulundurur.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 2, 3 ve 4
Soru Açıklaması
logo
TYT Biyoloji: Bitkiler TEST - 2
11.
Damarsız tohumsuz bitkiler üç gruba ayrılır.

1- Boynuzlu ciğer otları

2- Ciğer otları

3- Kara yosunları

Bu gruplar aşağıdakilerin hangisinde az geliş­miş olandan çok gelişmiş olana doğru sıralan­mıştır?
Doğru Cevap: "C" 2 - 1 - 3
Soru Açıklaması
12.
Bir bitkinin aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olduğunun saptanması, o bitkinin damar­sız tohumsuz bitkiler grubunda yer aldığını gös­terir?
Doğru Cevap: "E" Su ve mineralleri rizoit denilen ipliksi yapılarıyla alması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.