TYT Biyoloji: Bitkiler TEST - 1


Bitkiler konusu TYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Bitkiler Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Bitkiler konusu TYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Bitkiler Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Biyoloji: Bitkiler TEST - 1
1.
Bazı bitkiler azotça fakir topraklarda normal olarak yaşamını sürdürür. Çünkü bir yandan fotosentez yaparken diğer yandan da azot ihtiyaçlarını organik bir kaynağı kullanarak karşılar. Bunun için yakaladıkları böceklerin proteinlerini hücre dışında sindirir ve olu­şan ürünleri emerek alırlar.

Buna göre böcekçil bitkiler beslenme biçimi bakı­mından aşağıdaki protistlerden hangisine benzer?
Doğru Cevap: "B" Öglena
Soru Açıklaması
2.
1- Damarsız tohumsuz bitkiler

2- Damarlı tohumlu bitkiler

3- Damarlı tohumsuz bitkiler

Yukarıdaki bitki grupları, aşağıdakilerin hangisin­de basitten gelişmişe doğru sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "B" 1 - 3 - 2
Soru Açıklaması
3.
Bitkilerin evrimsel olarak sulardan karaya geçiş­lerinde aşağıdakilerden hangisi bir sorun oluştur­mamıştır?
Doğru Cevap: "A" Fotosentez için gerekli enerjinin sağlanması
Soru Açıklaması
4.
Bitkilerde aşağıdakilerden hangisi kara yaşamına uyum sürecinde oluşan yapılardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Kloroplast
Soru Açıklaması
5.
Bazı canlı grupları şunlardır:

1- Bitkiler

2- Damarsız tohumsuz bitkiler

3- Boynuzlu ciğer otları

Bu gruplar aşağıdakilerin hangisinde kalıtsal çe­şitliliği az olandan çok olana doğru sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "E" 3 - 2 - 1
Soru Açıklaması
6.
Bitkilere ait aşağıdaki organlardan hangisi karşı­sında verilen işlevi gerçekleştiremez?
Doğru Cevap: "E" Kök: Fotosentez
Soru Açıklaması
7.
Sporla üreyen canlıların yaşam döngüsünde eşeyli ve eşeysiz üremenin birbirini takip etmesine döl almaşı denir.

Buna göre,

1- damarsız tohumsuz bitkiler,

2- damarlı tohumsuz bitkiler,

3- açık tohumlu bitkiler,

4- kapalı tohumlu bitkiler

olarak adlandırılan grupların hangilerinde döl al­maşı görülür?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki tabloda I, II, IIIve IV olarak numaralandırılan kara yosunları, eğreltiler, çamlar ve tahılların bazı özellikleri ile ilgili bilgiler verilmiştir.Bu bilgilere göre ilgili bitkileri gösteren numaralar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
9.
Bitkilerin,

1- tohumlarının açıkta olması,

2- sonbaharda yapraklarını dökmesi,

3- iletim dokusuna sahip olması

özelliklerinden hangileri çam, buğday ve fasulye bitkilerinde ortaktır?
Doğru Cevap: "B" yalnız 3
Soru Açıklaması
10.
Kapalı tohumlu bir bitkide çiçekten tohum oluşu­mu sürecinde,

1- döllenme,

2- tozlaşma,

3- embriyo gelişimi

olayları aşağıdakilerin hangisinde verilen sıraya göre gerçekleşir?
Doğru Cevap: "C" 2 - 1 - 3
Soru Açıklaması
logo
TYT Biyoloji: Bitkiler TEST - 1
11.
1- Açık tohumlular

2- Kapalı tohumlular

3- Kara yosunları

Yukarıdaki bitki gruplarının hangisinde üreme sporla sağlanır?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
12.
Bitkilerin, canlılar arası beslenme ilişkileri açısından en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Fotosentez yapmaları
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.