TYT Biyoloji: Bilimsel Yöntem ve Biyoloji TEST - 2


Bilimsel Yöntem ve Biyoloji konusu TYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Bilimsel Yöntem ve Biyoloji Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Bilimsel Yöntem ve Biyoloji konusu TYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Bilimsel Yöntem ve Biyoloji Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Biyoloji: Bilimsel Yöntem ve Biyoloji TEST - 2
1.
Bir bilim adamı bitkilerin karanlık ortamda gelişmedi­ği gözlemine dayanarak "Fotosentez için ışık ge­reklidir." görüşünü ileri sürmüştür.

Bu bilim adamının yaptığı iş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İyi kurgulanmış bir soruya geçici bir yanıt verme
Soru Açıklaması
2.
Bir bilim adamı fazla miktarda meyve suyu içenlerin daha az soğuk algınlığına yakalandığı gözlemine dayanarak "Günlük C vitamini dozundaki artış, soğuk algınlığına yakalanmayı önlemede yardımcı olabilir." görüşünün doğru olup olmadığını öğrenmek için bazı çalışmalar yapmıştır.

Bu çalışmalar ve yapılış sırası aşağıdakilerin 5. hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Tahmin - Kontrollü deney
Soru Açıklaması
3.
Bilimsel bilginin özellikleri ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Doğruluğu kesin olmalıdır.
Soru Açıklaması
4.
Bir öğrenci "Çimlenen fasulye tohumlarında ışığın etkisi nedir?" sorusuna cevap aramak için,

- İnternet, kitap, dergi gibi kaynaklardan fayda­lanmıştır.

- Bu kaynaklardan edindiği bilgilere dayanarak "Fasulye tohumlarının çimlenmesi için ışık gerek­li değildir" hipotezini kurmuştur.

Bu hipotezin doğru olup olmadığını öğrenmek için bir tahmin yapmıştır.

"Eğer bu hipotezim doğru ise ............................... dır."

şeklindeki bu tahminde boş bırakılan kısma aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?
Doğru Cevap: "C" Fasulye tohumları karanlık ortamda çimlenme­lidir.
Soru Açıklaması
5.
"Mantarlar da bitkiler gibi kendi besinini sentezleye­rek beslenir." hipotezini kuran bir öğrenci, mantarla­rın içinde su ve mineral dışında başka besin bu­lunmayan topraklarda gelişmediğini gözlemiştir.

Bu öğrencinin bundan sonra yapması gereken iş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hipotezini değiştirme
Soru Açıklaması
6.
Teoriler ile ilgili,

1- Hipoteze göre daha çok bulgu tarafından des­teklenen genellemelerdir.

2- Değişmez nitelik taşımaz.

3- Kontrollü deneylerle sınanmaları gerekli değil­dir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
7.
Bakterilerin, et suyundan kendiliğinden mi yoksa kendisinden önceki bir bakteriden üreme sonucun­da mı oluştuğunu araştıran bir bilim adamı, birinci grup bakterileri şehir merkezinde, ikinci grup bak­terileri ise dağlarda et suyunda bekleterek bazı bil­giler elde etmiştir.

Bu bilim adamının yaptığı iş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Veri toplama
Soru Açıklaması
8.
Bir bilimsel çalışmada "Bitkiler hem gece hem gün­düz solunum yapar." hipotezini araştıran bir öğren­ci, yaptığı kontrollü deneyler sonucunda bitkilerin aydınlık ortamda CO2 ürettiğini, karanlık ortamda oksijen kullandığını kanıtlamıştır.

Bu bilimsel çalışma ile ilgili,

1- Yeni tahminlerin yapılması gerekli değildir.

2- Hipotezin değiştirilmesi gerekir.

3- Yeni nicel gözlemlerin yapılması gerekir.

yargılarından hangilerini doğrudur?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
9.
Biyoloji alanındaki bazı çalışmalar şunlardır:

- Gen çalışmaları ile besinlerin verimi, kalitesi, ni­teliğinin değiştirilmesi ve hastalıklara dayanıklı bitkiler de elde edilmesi

- Canlıda döllenmiş yumurtadan itibaren meyda­na gelen gelişme ve farklılaşmaların incelenme­si

- Canlıların vücutlarına aldıkları maddelerde ger­çekleştirdiği dönüşümlerin incelenmesi

- Canlıların benzerliklerine veya farklılıklarına göre gruplandırılması

Biyolojinin aşağıdaki alt bilim dallarından han­gisinin inceleme alanı yukarıdakilerden hiçbiri değildir?
Doğru Cevap: "C" Morfoloji
Soru Açıklaması
10.


Bir öğrenci yukarıdaki düzenekleri hazırlamış, bit­kinin yaşaması için uygun ve yeterince aydınlık olan özdeş ortamlarda 24 saat bekleterek incelemeler yapmıştır.

Bu öğrencinin yaptığı iş aşağıdakilerden hangi­sidir?
Doğru Cevap: "A" Kontrollü deney yapılması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.