TYT Biyoloji: Bilimsel Yöntem ve Biyoloji TEST - 1


Bilimsel Yöntem ve Biyoloji konusu TYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Bilimsel Yöntem ve Biyoloji Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Bilimsel Yöntem ve Biyoloji konusu TYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Bilimsel Yöntem ve Biyoloji Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Biyoloji: Bilimsel Yöntem ve Biyoloji TEST - 1
1.
Warren ve Marshall'ın mide ülseri ile ilgili araştırmala­rının bazı basamakları aşağıda verilmiştir.

1- insanda, gastrit ve ülsere H. pylori bakterisi neden olur.

2- Eğer H. pylori ülser ve gastrite neden oluyorsa gastrit ve ülserli insanların tamamında bu bakteri bulunmalıdır.

3- Midelerinde H. pylori olduğu belirlenen gastritli ve ülserli hasta gruplarından bir kısmına herhangi bir uygulamada bulunulmayıp diğerinde H. pylori bak­terilerini yok eden antibiyotik kullanılır.

Bu çalışmaların eşlendirilmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi bilim insanının özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Öznel olma
Soru Açıklaması
3.
Biyoremediasyon: Su, hava ve topraktaki kirleticilerin, mikroorganizmalar ve bitkiler gibi canlılar yoluyla za­rarsız bileşiklere dönüştürülmesidir.

Buna göre,

1- petrol bulaşan denizlerin bazı bakterilerle temiz­lenmesi,

2- bataklık bitkilerinin petrol tesisleri tarafından doğa­ya verilen selenyumu zararsız olan dimetil selenid gazına dönüştürmesi,

3- metal kirlenmesine maruz kalmış olan su ve top­raklarda alpin teresi gibi metal biriktiren bitkilerin ekilmesi

uygulamalarından hangileri biyoremediasyon ça­lışması olarak adlandırılabilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
4.
Bilimsel bir problemin çözümünde,

1- problemin tanımlanması,

2- verilerin analiz edilmesi,

3- raporlama,

4- verilerin toplanması

uygulamaları hangi sırayla yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "B" 1 - 4 - 2 - 3
Soru Açıklaması
5.


Bu deney düzeneğindeki bağımsız değişken aşa­ğıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Işık rengindeki değişim
Soru Açıklaması
6.
Biyoloji bilimi,

1- çevre kirliliği,

2- suçluların belirlenmesi,

3- hastalıkların yayılması

sorunlarından hangilerine çözüm bulmaya çalışır?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
7.
Mantarlar 1960 yılına kadar bitkiler alemi altında sınıf­landırılıyordu. Günümüzde mantarlar ve bitkiler farklı alemler altında inceleniyor.

Bu durum bilimsel bilgilerle ilgili,

1- Yeni bulguların ortaya çıkması sonucu değişebilir.

2- Değişmez düzenli bilgiler bütünüdür.

3- Doğruluğu ispatlanmış bilgilerdir.

yargılarından hangilerine kanıt oluşturur?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
8.
Bilim insanları bilimsel problemlere cevap ararken pek çok farklı yöntem kullanır.

Bir problemin araştırılmasında hangi yöntemin kullanılacağı,

1- araştırılan problemin doğası,

2- bilim insanının olaya bakış açısı,

3- problemin ilgili olduğu bilim dalı türü

durumlarından hangilerine göre değişir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
9.
Işık şiddetinin fotosentez hızına etkisini araştır­mak isteyen bir öğrenci amacına ulaşmak için aşağıdaki uygulamalardan hangisini yapmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Özdeş iki bitki alarak aynı sıcaklıklarda, farklı ışık şiddetinde bekletme
Soru Açıklaması
10.
Aşağıda bilimsel yönteme ait bazı kavramlarla ilgili açıklamalar verilmiştir.

1- Toplanılan verilerin yorumlanması sürecidir.

2- Doğada gerçekleşen olaylar hakkında yapılan ve arkasında güçlü deliller bulunan açıklamalar.

3- Doğal olayların belirli şartlar altında "nasıl" gerçek­leştiğini açıklar.

Bu açıklamaların kavramlarla eşleştirilmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? 
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.