TYT - AYT Geometri: Noktanın Analitiği Test - 1


Noktanın Analitiği konusu TYT - AYT Geometri dersi test çöz sayfasındasın. Noktanın Analitiği Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Noktanın Analitiği konusu TYT - AYT Geometri dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Noktanın Analitiği Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT - AYT Geometri: Noktanın Analitiği Test - 1
1.
(2x - y, y + 2) = (4, -6)

olduğuna göre, x.y kaçtır?
Doğru Cevap: "E" 16
Soru Açıklaması
2.
A(x + 4, y - 1) noktasının x eksenine uzaklığı 5 birim, y eksenine uzaklığı 6 birimdir.

Buna göre, x + y en çok kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 8
Soru Açıklaması
3.
A(x + 4, 3) noktası y ekseni üzerinde, B(-2, 4 - 2y) nok­tası x ekseni üzerindedir.

Buna göre, C(x, y) analitik düzlemin hangi bölgesin­dedir?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
4.
a < 0 < b olmak üzere,

A(b - a, 2a - b)

noktası analitik düzlemin kaçıncı bölgesindedir?
Doğru Cevap: "E" 4
Soru Açıklaması
5.


noktası 4. bölgede olduğuna göre, m kaç farklı tam­sayı değeri alabilir?
Doğru Cevap: "D" 8
Soru Açıklaması
6.
A(a + 1, 10 - b)

B(a + 7, 2 - b)

noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir?
Doğru Cevap: "E" 10
Soru Açıklaması
7.
Köşeleri A(1, 4), 8(7, -2), C(-2, 1) noktaları olan ABC üçgeninin ağırlık merkezinin koordinatları aşağıdaki­lerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" (2, 1)
Soru Açıklaması
8.
Doğru Cevap: "A" A
Soru Açıklaması
9.
Analitik düzlemde A(3,5) ve B(-1, 7) noktalarına eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yer denklemi nedir?
Doğru Cevap: "A" y = 2x + 4
Soru Açıklaması
10.
A(k + 5, 4) ve B(-1, m - 2) noktalarının orta nokta­sının koordinatları (3, -1) olduğuna göre, k + m kaçtır
Doğru Cevap: "A" -2
Soru Açıklaması
logo
TYT - AYT Geometri: Noktanın Analitiği Test - 1
11.
A(7, 2k) ve B(3k, 1) noktaları veriliyor.

[AB] doğru parçasının orta noktası x ve y eksenlerine eşit uzaklıkta olduğuna göre, k kaç olabilir?
Doğru Cevap: "E" -6
Soru Açıklaması
12.
Doğru Cevap: "A" (5, 9)
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.