TYT - AYT Din Kültürü: Yahudilik ve Hristiyanlık TEST - 2


Yahudilik ve Hristiyanlık konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi test çöz sayfasındasın. Yahudilik ve Hristiyanlık Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Yahudilik ve Hristiyanlık konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Yahudilik ve Hristiyanlık Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT - AYT Din Kültürü: Yahudilik ve Hristiyanlık TEST - 2
1.
Tevrat'ın söyleminin dili, İsrail oğullarıyla sınırlıdır. Bu­na karşılık Hz. Peygamber'in mesajı tüm insanlığı ku­şatmıştır. Kur'an-ı Kerim'e göre; Kur'an'ı tebliğ eden el­çi Hz. Muhammed, tüm alemler için bir uyarıcıdır. Bu yönüyle Hz. Peygamberin risaleti; evrensellik ve sürek­lilik açısından öncekilerden ayrılır. Bunu biz, gerek Kur'an'da ve gerekse başta hadisler olmak üzere, özel­likle Veda Hutbesinde: "Ey insanlar, Ey ademoğulları. .. " şeklindeki ifadelerinden anlıyoruz.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu durumu destekler durumdadır?
Doğru Cevap: "B" "(Ey Muhammed!) Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik." (Enbiya Suresi, 107. ayet)
Soru Açıklaması
2.
- "İşittikleri vahiy ifadelerini çarpıtmaları. "(Maide Suresi, 13. ayet)

- "Kendilerini Allah'ın seçkin milleti kabul edip diğer kavimleri hor görmeleri." (Maide Suresi, 18. ayet)

- "Haddi aşmaları nedeniyle üzerlerine ağır hüküm­lerin konması." (Nisa Suresi, 155. ayet)

Bu ayetlerde vurgulanan topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yahudiler
Soru Açıklaması
3.
- "Bir zamanlar bereketli topraklara varis kılınmala­rı." (A'raf Suresi, 138. ayet )

- "Peygamberlerine karşı gelmeleri ve bazılarını öl­dürmeleri." (Al-i İmran Suresi, 112. ayet)

- "Allah'a verdikleri sözü tutmamaları ve ahdi boz­maları." (Nisa Suresi, 47. ayet)

Bu ayetlerde sözü edilen topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yahudiler
Soru Açıklaması
4.
 Allah'ın buyruklarını sanat yoluyla daha etkileyici bir biçimde insanlara ulaştıran peygamber aşağıdakiler­den hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hz. Davud
Soru Açıklaması
5.
"Theodor Herzl'in başı çektiği bu hareket sekülar ka­rakterlidir ve din'ı' hedefleri yoktur. Amaç, çağdaş poli­tik milliyetçilik anlayışı çerçevesinde Yahudi kimliğini yeniden oluşturmaktır. Bu akım mensuplarının Filis­tin'de bir Yahudi devleti kurma çabaları il. Abdülha­mit'in karşı koymasıyla önce başarısız olur. Fakat İngil­tere ve Amerika'nın desteğiyle David Ben- Gurion 14Mayıs 1948'de İsrail Devleti'nin kurulduğunu res­men ilan eder."

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisi için geçerlidir?
Doğru Cevap: "C" Siyonizm
Soru Açıklaması
6.
- "Rabb'in, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana-ba­banıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emret­ti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşla­nırsa, kendilerine "of!" bile deme; onları azarlama; ikisine de güzel söz söyle." (İsra, 23)

- "Ak saçlı insanların önünde ayağa kalkacak, yaşlı­lara saygı göstereceksin." (Tevrat)

- " ... Rab yolunda anne babanızın sözünü dinleyin. Çünkü doğrusu budur. İyilik bulmak, yeryüzünde uzun ömürlü olmak için annene babana saygı gös­tereceksin." (İncil)

Kutsal kitaplarda verilen alıntılara göre vurgulanan ortak özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Merhamet ve saygı, ilahı dinlerin ortak yönlerin­dendir.
Soru Açıklaması
7.
Yahudi takvimindeki en neşeli bayramlardan biridir. Ya­hudilerin eski İran'da yok edilmekten kurtulmalarını kutlar.

Bu parçada bilgisi verilen Yahudi bayram aşağıdaki­lerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Purim
Soru Açıklaması
8.
Hristiyanlara göre Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği, gö­müldüğü ve dirileceğine inanılan yere yapılmış olan Kudüs'teki kiliseye verilen ad nedir?
Doğru Cevap: "E" Kıyamet Kilisesi
Soru Açıklaması
9.
Hristiyanlara göre Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesi aşa­ğıdakilerden hangisiyle sembolize edilmişti?
Doğru Cevap: "D" Haç
Soru Açıklaması
10.
Hristiyanlara göre Hz. İsa'nın, insanların günahı için kendini kurban etmesinin sembolü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kuzu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.