TYT - AYT Din Kültürü: Güncel Dini Meseleler TEST - 1


Güncel Dini Meseleler konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi test çöz sayfasındasın. Güncel Dini Meseleler Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Güncel Dini Meseleler konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Güncel Dini Meseleler Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT - AYT Din Kültürü: Güncel Dini Meseleler TEST - 1
1.
Peygamberlerin getirdikleri İlahi mesajlar, hep şu beş değeri korumayı hedeflemiştir:

Bunlar;

1- Maddi manevi dengeli ve edepli bir gelişim kazanmak ve insanlığın devamlılığını temin için ......

2- Geçimi, helal yollardan sağlamak için ......... korumaya her zaman ihtiyaç vardır.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakiler­den hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "B" Nesli - Malı
Soru Açıklaması
2.
İslam, insanların ruh ve bedenleri için faydalı olan ih­tiyaç duyulan hiçbir şeyi haram kılmamıştır. Allah Teala rahmetinin bir eseri olarak zararlı olanı haram kılmış ve onun yerini tutan, ona muhtaç etmeyen temiz ve faydalı şeyleri helal kılmıştır. Örneğin, ok çekip fal bak­mayı haram kılmış, bunun yerine istihare duasını koy­muştur. Erkeklere ipeği haram kılmış, bunun yerine keten, yün ve pamuk nevinden elbiseler vermiştir. Pis ve zararlı yiyecek ve içecekleri haram kılmış, bunların yerini sayısız temiz, leziz ve faydalı yiyecek ve içecek­lerle doldurmuştur.

Bu parçada verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi­ne ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" Harama muhtaç etmeyecek kadar helal vardır.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi günümüz fıkıh problemleri­ne getirilen çözüm ilkelerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Dini değer ve hükümlerde öncelikle temizlik ve te­settüre önem verilmelidir.
Soru Açıklaması
4.
- İşçi işini kendi yapacaktır.

- İşçi işyerini, alet ve malzemeyi emanet bilecektir.

- İşçi, mesai saatleri içinde devamlı çalışacaktır.

Verilenler aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "C" İşverenin hakları
Soru Açıklaması
5.
Peygamberimiz (s.a.v.) bir hadisinde "üç grup insan vardır ki kıyamet günü Allah onların yüzüne bakmaz. Bunlar; elbisesini kibirle yerlerde sürüyen, yaptığı iyi­liği başa kakan ve yalan yere yemin ederek ticaret ma­lını iyi bir fiyatla satmaya çalışandır." buyurmuşlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu hadisle uyarılanlar arasın­da yer alır?
Doğru Cevap: "B" Pazarlığa girip malın fiyatını artıranlar
Soru Açıklaması
6.
"Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir." (Şura suresi, 30. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayet kapsamında değer­lendirilemez?
Doğru Cevap: "E" Rüzgarın ve okyanus akıntılarının yönlerini değiş­tirmesi sonucu kasırgaların oluşması
Soru Açıklaması
7.
- "Allah, faiz malını mahveder, sadakaları ise artırır." (Bakara Suresi, 276.ayet)

- "Faiz yiyenler mahşerde ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu, onların, 'Zaten alışveriş de faiz gibidir.' demelerindendir. Oysa Al­lah alışverişi helal, faizi haram kıldı. Kime Rabb'in­den bir öğüt gelir de faizcilikten geri durursa, geç­mişi kendisinedir, onun işi Allah'a aittir. Kim faizci­liğe dönerse, işte onlar cehennemliktir, onlar ora­da temelli kalacaklardır." (Bakara suresi, 275.ayet)

Bu ayetlerden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarıla­maz?
Doğru Cevap: "C" Dinden dönenlerin kalacakları yer cehennemdir.
Soru Açıklaması
8.
İslam toplumunun mutluluğa erişebilmesi, bu toplum fertlerinin, İslam'ın koyduğu kurallara aynen uymasıy­la mümkün olur. Toplumun düzenini bozan, insan hak­larını ve yasakları çiğneyen kimseler cezayı hak ede­cekleri için, Kur'an bunlarla ilgili hükümlerde yer alır.

Bu bilgiler Kur'anı- Kerim'in aşağıdaki hangi konula­rıyla ilgilidir?
Doğru Cevap: "E" Ukubat
Soru Açıklaması
9.
Hz. Muhammed (s.a.v), "Her sarhoş edici haramdır. Ço­ğu içildiği zaman sarhoş eden şeyin azının içilmesi de haramdır." buyurmuştur.

Bu hadisin öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisi­dir?
Doğru Cevap: "B" Zararlı maddelerin azının dahi kullanılmasına en­gel olmak ve onlara olan bağımlılığı önlemek
Soru Açıklaması
10.
"Allah'ın göklerde olanları da, yerde olanları da buyru­ğunuz altına verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size ihsan ettiğini görmez misiniz?" (Lukman, 20)

Bu ayette vurgulanan temel kaide hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yasaklanmamış her şey mübah ve helaldir.
Soru Açıklaması
logo
TYT - AYT Din Kültürü: Güncel Dini Meseleler TEST - 1
11.
"Kapıları kilitleyin, su kırbasını (ağzını) bağlayın. Kap­ları kapaklayın (kapaklarını kapatın), lambaları söndü­rün. Çünkü şeytan kilitli kapıyı açamaz, bağ çözemez, kap açamaz. Bir de fareye dikkat edin, o insanların evi­ni yakar." (Hadis)

Bu hadis aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "B" İş güvenliği
Soru Açıklaması
12.
Emek kapsamındaki mal kazanımlarında, adil olmaya riayet etmek temel İslamı bir kaidedir. Bu sebeple sa­nat, ticaret ve ortaklıklar; hile ve sömürüye dayanma­mak zorundadır.

Bu parçada verilenlere göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Mal, meşru ve emeğe göre belirlenir.
Soru Açıklaması
13.
"O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini, kendi katından (bir lütfu olmak üzere) size boyun eğdirmiştir. Elbette bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır." (Casi­ye suresi, 13. ayet)

Bu ayet günümüz fıkıh problemlerinin çözümünde aşağıdaki kurallardan hangisine örnek olur?
Doğru Cevap: "E" Eşyada asıl olan mübah olmasıdır.
Soru Açıklaması
14.
Mal, insan tabiatının istediği ve biriktirdiği şeydir. Fa­kat İslam'a göre şahıs veya tarafların kabul ettiği her şey mal sayılmamaktadır. Çünkü bir şeyin mal kabul edilmesi için onun İslam'a göre de faydalı bulunduğu kesinlikle kabul edilmesi gerekmektedir.

Bu hadise göre İslam ekonomisine yönelik aşağıdaki­lerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Mal, meşru ve faydalı olan şeydir.
Soru Açıklaması
15.
İnsanlık tarihinde en büyük sıkıntılar şu iki düşünce­den kaynaklanmıştır: Bunlardan birincisi "Sen çalış ben yiyeyim." fikridir. Bu fikir diğer açıdan "Ben çalışmadan kazanayım." şeklinde ifade edilebilir. İkincisi ise "Ben tok olduktan sonra başkaları açlıktan ölse bana ne?!" fikridir. Bunun diğer ifadesi ise "Ben muhtaç değilsem, kimse beni ilgilendirmez ve kimseye yardım edemem." şeklindedir.

Buna göre İslam ekonomisinin bu iki düşünceye kar­şı çözümü hangisi olmuştur?
Doğru Cevap: "E" Faizin yasaklanması - Zekat vermeyi özendirmesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.