LGS Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Deneme Sınavı TEST - 4


LGS sınavı Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi bölümü online deneme soruları. Online LGS Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi deneme testi için her sorunun ortalama 2 dakika süresi vardır. Aşağıdaki deneme testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
LGS Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Deneme Sınavı TEST - 4
1.
Korona virüsü dünya genelinde etkisini göstermeye devam ediyor. Türkiye'de virüsle mücadele hem tıbbi, hem ekonomik hem de sosyal yönleriyle sürüyor. Hepimizin eve kapanmak zorunda kaldığı şu günlerde ihtiyaç duyduğumuz en önemli şey hiç kuşkusuz dayanışma… Cumhurbaşkanımız bu dayanışmaya vurgu yapmak amacıyla yardım kampanyası başlattı. Milli Dayanışma kapsamında 'Biz bize yeteriz Türkiyem' diyerek başlatılan bu kampanya için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, bir yardım hesabı açıldı. Bu kampanyanın amacı, yevmiye ile geçimini sürdüren kesimler başta olmak üzere, alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlarımıza ilave destek sağlamaktır. Kimilerinin dükkanını açamadığı, kimilerinin işsiz kaldığı ve gelirlerinin sıfırlandığı şu süreçte, unutulmamalı ki küçük bir yardım ihtiyacı olanlar için büyük bir sorunun çözümü olabilir. Dinimiz bu konuyla ilgili insanlara ……………………………… ayeti/ hadisi ile öğüt vererek Müslümanlar arasındaki yardımlaşmayı ve dayanışmayı teşvik etmektedir.

Buna göre, boş bırakılan yere aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi getirilemez?
Doğru Cevap: "D" De ki: “Eğer Allah size bir kötülük dilese, sizi Allah’tan koruyacak kimdir? Yahut size bir rahmet dilese, buna engel olacak kimdir?” Onlar kendilerine Allah’tan başka hiçbir dost ve hiçbir yardımcı bulamazlar. (Ahzab Suresi, 17.ayet)
Soru Açıklaması
2.
Allah'ın (c.c.) sonsuz ilmi ve kudretiyle her şeyi takdir etmesidir. Yine varlıkları istediği şekilde biçimde yaratması, insanların özgür iradeleriyle yapacaklarını Allah‟ın (c.c.) önceden bilmesi ve anlamına gelen kader, tarihte çok tartışılan konular arasında yer almıştır. Dolayısıyla çeşitli kader anlayışları ortaya çıkmıştır. Bu anlayışlardan bazıları İslam dini açısından doğru kabul edilmemiş, insanı sorumluluk bilincinden uzaklaştırmıştır. Peki, bu yanlış anlayışların ortaya çıkmasının sebepleri nelerdir? Bu soruya kısaca şöyle cevap verilebilir: dinî metinlerin yanlış yorumlanması, tembellik, sorumluluğu üzerinden atma çabası, yabancı kültürlerin olumsuz etkisi, siyasi tartışmalar… Kader ile ortaya çıkan bu yanlış anlayışlar, dinin tahrif edilmesine, toplumların geri kalmasına ortam hazırlamıştır.

Bu paragrafta aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
Doğru Cevap: "B" Kader, dinî kaynaklarda nasıl anlatılmıştır?
Soru Açıklaması
3.
I. Fıtır sadakası,bir ailedeki bütün bireyler için kişi başına verilir.

II. Fitre miktarı kişinin ekonomik düzeyine, maddi durumuna göre değişir.

III. Fıtır sadakasının miktarı, fitreyi verecek olan kimsenin bir günlük yiyecek masrafı kadardır.

IV. Fitre herkese verilebilir.

Fıtır sadakası hakkında verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" II ve IV
Soru Açıklaması
4.
–“Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanların eşyalarını (mallarını ve haklarını) eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın."

-“Ey Rabbim! Bana iktidar verdin ve bana rüyaların yorumunu da öğrettin .Ey gökleri ve yeri Yaradan! Dünyada da ahirette de beni yönetip himaye eden sensin.”

-“Rabbim ! dedi:Kalbime genişlik ver,işimi bana kolaylaştır, dilimden düğümü çöz ki sözümü anlasınlar. Yakınlarımdan birini, kardeşim Harun'u, bana yardımcı ver.“

Yukarıda verilen ayetlerde bahsedilen peygamberler sırasıyla hangileridir?
Doğru Cevap: "C" Hz.Şuayb Hz.Yusuf Hz.Musa
Soru Açıklaması
5.
I. “Çocuklarınıza güzel davranıp iyilikte ve ikramda bulununuz. Onları en güzel şekilde terbiye ediniz.”

II. “ Sarhoş eden her şey haramdır. Çoğu sarhoş edenin azı da haramdır.”

III. “Ashabım! Dikkat ediniz, cahiliyeden kalma bütün adetler kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdulmuttalib'in torunu Iyas bin Rabia'nın kan davasıdır.”

Yukarıdaki hadisler İslam’ın korumayı esas aldığı temel haklardan hangileri ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "B" I Nesil II Akıl III Can
Soru Açıklaması
6.
Evrendeki her şey, Allah'ın (c.c) koyduğu yasalara göre hareket etmektedir. Allah'ın (c.c) evrendeki uyumu sağlamak için koyduğu bu yasalara sünnetullah veya âdetullah denir. Sünnetullah kavramı fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalar olarak üç grupta incelenmektedir.

Buna göre;

I. "Biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı? Sonra onu belli bir süreye kadar sağlam bir yerde tuttuk. Sonra da ona ölçülü bir biçim verdik..." (Mürselât suresi, 20-23. ayetler)

II. "Onun varlığının delillerinden biri de denizde dağlar gibi yüzen gemilerdir." (Şûra, 32)

III. "Bir de öyle bir fitneden sakının ki O, içinizden sadece zulmedenlere erişmekle kalmaz (genele etki ederek herkesi perişan eder)..." (Enfâl suresi, 25. ayet)

IV. "Güneş ve Ay belirli bir hesaba göre hareket etmektedir." (Rahman, 5)

Verilen ayet örnekleri sırasıyla hangi yasalara örnek olarak verilebilir?
Doğru Cevap: "A" I Biyolojik II Fiziksel III Toplumsal IV Fiziksel
Soru Açıklaması
7.
Sağlık, Allah’ın (c.c.) insana bahşettiği nimetlerin başında gelir. Alınan bütün önlemlere rağmen insanlar yine de hasta olabilir. Böyle durumlarda “Hasta olmak benim kaderimde varmış.” diyerek tedavi olmamak veya hastalığa çare aramamak doğru bir kader anlayışı değildir. Ebu Huzame isminde bir sahabi Hz. Muhammed ‘e (S.A.V)’Ya Rasulullah biz hastalıktan korunuyoruz, dua ediyoruz ve tedavi oluyoruz Bunlar kaderi değiştirir mi?’ diye sorunca peygamberimiz ’dua edip tedavi olmanızda kaderdir ’ buyurur.

Bu hadis-i şerifte peygamberimiz insanın hangi yönüne dikkat çekmiştir?
Doğru Cevap: "D" Cüz-i İrade ve sorumluluk
Soru Açıklaması
8.
İbadetler, insanların tavır ve davranışlarına olumlu bir şekilde yansır. Çünkü ibadetler yalnızca birtakım hareketleri yerine getirmek değildir. İbadetler, kişinin bireysel ve toplumsal hayatta sevilen ahlaki kuralları kazanması sağlar..

Bu metindeki düşünceyi aşağıdaki ayetlerden hangisi destekler?
Doğru Cevap: "B" “Namaz, insanı her türlü kötülük ve çirkin işlerden alıkoyar…” (Ankebût suresi, 45. ayet)
Soru Açıklaması
9.
On iki yaşından küçük çocukların cezai ehliyeti ve sorumluluğu yoktur. Bu yaştan küçük çocukların cezai sorumluluğunu belirlemek için rapor alınmasına veya inceleme yapılmasına da gerek yoktur. Bu nedenle, kesinlikle kusur yeteneğinden yoksun olduğu kabul edilen on iki yaşından küçük çocuklar, suç işledikleri takdirde, haklarında ceza davası açılamaz. (TCK md.31/1) Suç işleyen çocuklara kanunen yetişkinler gibi cezalar verilmemektedir. Bunun nedeni çocukların düşünme, anlama ve kavrama gücü bakımından tam bir olgunlukta olmamasıdır.

Bu metne göre çocukların kanunen cezalandırılmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Akıl ve iradesini tam anlamıyla kullanamaması
Soru Açıklaması
10.
Hamza Bey kızı Şeyma’ya, okuyacağı ayetin hangi surede yer aldığını soracağını söylemiş ve şunları okumuştur:

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâte’huzühû sinetün velâ nevm, lehû mâ fis semâvâti ve mâ fil ard, men zellezî yeşfeu indehû illâ bi iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm...

Buna göre Şeyma aşağıdaki isimlerden hangisini seçmelidir?
Doğru Cevap: "C" Bakara
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.