AYT Sosyoloji: Toplumsal Yapı ve Toplumsal Tabakalaşma TEST - 1


Toplumsal Yapı ve Toplumsal Tabakalaşma konusu AYT Sosyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Toplumsal Yapı ve Toplumsal Tabakalaşma Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Toplumsal Yapı ve Toplumsal Tabakalaşma konusu AYT Sosyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Toplumsal Yapı ve Toplumsal Tabakalaşma Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Sosyoloji: Toplumsal Yapı ve Toplumsal Tabakalaşma TEST - 1
1.
Toplumsal özellikleri bakımından birbirine yakın (benzer) durumda olan kişilerin meydana getirdiği bütüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Toplumsal tabaka
Soru Açıklaması
2.
Aynı fabrikada çalışan işçi ile işveren arasında fiziksel bir uzaklık yoktur; ama önemli bir toplumsal mesafe vardır. Buna karşılık ayrı kentlerde çalışan iki işçi arasında büyük bir fiziksel mesafe olduğu halde, bun­ların toplumsal statüleri aynıdır. Bir başka deyişle, aralarında toplumsal bir mesafe yoktur.

Parçaya göre, "toplumsal mesafe" kavramı birey­lerin hangi özelliğine bağlıdır?
Doğru Cevap: "D" Toplumsal konumlarına
Soru Açıklaması
3.
Bir avukatın yargıçlık mesleğine girmesi, bir manavın manavlığı bırakıp bakkallık yapmaya başlaması, mevsimlik tarım işçilerinin çalışmak üzere iş bölgele­rine gitmeleri birer yatay hareketlilik örneğidir.

Buna göre, yatay hareketliliğin en iyi tanımı aşağı­dakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "A" Aynı düzeydeki bir toplumsal gruptan ya da durum­dan benzer durumdaki başka bir gruba ya da duru­ma geçiştir.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi dikey hareketlilik için doğru bir yargı değildir?
Doğru Cevap: "C" Bireyin saygınlığında herhangi bir değişikliğe neden olmaz.
Soru Açıklaması
5.
Toplumsal tabakalaşma ile ilgili aşağıdaki yargılar­dan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Toplumsal tabakalaşma son yüzyılda ortaya çıkan bir olgudur.
Soru Açıklaması
6.
Nüfusun önemli bir bölümü çok fakirlerle çok zengin­lerden oluşan toplumlar her an önemli toplumsal huzursuzluklarla karşı karşıyadırlar.

Sözü edilen toplumsal huzursuzlukların yaşanma­ması için alınacak en uygun önlem aşağıdakiler­den hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "C" Orta ve alt tabakadaki insanların ekonomik durum­larını iyileştirmek
Soru Açıklaması
7.
Bir ülke nüfusunun gelir, eğitim ve yaşam düzeyi gibi nitelikler bakımından hiyerarşik (derece derece) sıra­lanmasına "sosyal tabakalaşma" denir. Her ülkenin ta­bakalaşma düzeni o ülkenin kalkınmışlık düzeyini gös­terir.

Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin gelişmişliğine daha güçlü bir kanıt olabilir?
Doğru Cevap: "D" Orta tabakadaki insan sayısının artması
Soru Açıklaması
8.
Açık sınıf tabakalaşmasının yaygın olarak gerçek­leştiği bir toplumda aşağıdakilerden hangisinin görülme olasılığı en azdır?

 
Doğru Cevap: "D" Sosyal ve ekonomik alandaki hareketliliklerin azal­ması
Soru Açıklaması
9.
Toplumsal tabakalaşma olgusunun kapalı, yarı kapalı ve açık tabakalaşma olarak sınıflandırıl­masında aşağıdakilerden hangisi ölçüt alınmıştır?
Doğru Cevap: "E" Tabakalar arasında geçişliliğin olup olmaması
Soru Açıklaması
10.
Kölelik sisteminde köle; bedeninden ve emeğinden herhangi bir bedel ödenmeksizin yararlanılan, herhan­gi bir eşya gibi alınıp satılan, hiçbir hakkı olmayan kişidir. Köle olan kişi, efendisinin kendisini azat etmesi dışında kölelikten kurtulamaz.

Buna göre, kölelik aşağıdaki toplumsal yapılardan hangisini örneklendirir?
Doğru Cevap: "B" Kapalı tabakalaşma
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.