AYT Sosyoloji: Toplumsal Kurumlar TEST - 2


Toplumsal Kurumlar konusu AYT Sosyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Toplumsal Kurumlar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Toplumsal Kurumlar konusu AYT Sosyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Toplumsal Kurumlar Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Sosyoloji: Toplumsal Kurumlar TEST - 2
1.
Aile;

• Hem biyolojik bakımdan topluma yeni üyeler kazandırarak,

• Hem sosyal bakımdan bu yeni üyelere toplumun değerlerini, kurallarını, gelenek ve göreneklerini aktararak,

• Hem de toplumun üyeleri arasında sevgi, saygı ve içtenliğe dayalı dayanışmanın temellerini atarak

toplumun varlığını sürdürmesini sağlar.

Yukarıda ailenin en çok hangi yönü üzerinde durulmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Farklı toplumsal işlevleri olması
Soru Açıklaması
2.
Aile kurumu; cinsel ilişkileri, çocukların yetiştirilmesini,üyeler arası hak ve görevleri düzenleyen, standart­laştıran bir yapıdır.

Bu parçada aile kurumunun hangi yönü üzerinde durulmaktadır?
Doğru Cevap: "B" İşlevleri
Soru Açıklaması
3.
Çekirdek aile anne, baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşur. Bu aile çağdaş sanayi toplumlarında ve büyük şehirlerde yaygındır. Çocuklar evlenince aileden ayrılır. Kadın - erkek eşitliği esastır. Evlenme kadın ve erkeğin istek ve onayına bağlıdır. Ahlaka ve hukuka dayalıdır. Anne ve baba baskıcı kişiliklerini yitir­mişlerdir. Üyelerin düşünce ve ifade özürlüğüne geniş ölçüde yer verilir.

Parçaya göre, çekirdek aile için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Tarım toplumlarında yaygındır.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kurumların özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Unsurları arasında uyumsuzluk olma
Soru Açıklaması
5.
Toplumsal kurumlar;

• Bireylerin toplumsal davranışlarını kolaylaştırır.

• Bireylerin davranışları arasında eşgüdüm ve uyum sağlar.

• Toplumsal denetim görevi üstlenir. Bireylerin gelişi­güzel davranışlarını engeller.

Burada toplumsal kurumların hangi yönü üzerinde durulmuştur?
Doğru Cevap: "C" İşlevleri
Soru Açıklaması
6.
Kurumların belirli amaçları vardır ve o amaçlar da belirli işlevleri gerçekleştirmektir. Örneğin, ekonomi kurumu ekonomik, din kurumu dini işlevleri gerçek!eştirmek için vardır.

Bu parçada kurumların hangi yönü vurgulanmaktadır
Doğru Cevap: "A" İhtiyaçları karşılama
Soru Açıklaması
7.
Toplumda çok gelişmiş bir ekonomik sistem ile geleneksel bir eğitim sistemi bir arada bulunamaz. Gelişen ekonominin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere eğitim kurumları kendilerini yenilemek zorunda kalır.

Bu açıklama aşağıdakilerden en çok hangisini destekler?
Doğru Cevap: "E" Toplumsal kurumlar arasında uyumlu bir bütünlük vardır.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kurumların özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Önem dereceleri aynı olma
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi endogaminin tanımıdır?
Doğru Cevap: "C" Evliliğin soy içinden veya yakın çevreden biriyle olması
Soru Açıklaması
10.
Bir erkeğin bir kadınla, bir kadının bir erkekle evlen­mesine "monogami"; erkek veya kadının birden fazla eşle evlenmesine "poligami" denir.

Buna göre, evliliklerin monogami ve poligami ola­rak sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi ölçüt alınmıştır?
Doğru Cevap: "B" Eş sayısı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.