AYT Sosyoloji: Toplumsal Kurumlar TEST - 1


Toplumsal Kurumlar konusu AYT Sosyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Toplumsal Kurumlar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Toplumsal Kurumlar konusu AYT Sosyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Toplumsal Kurumlar Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Sosyoloji: Toplumsal Kurumlar TEST - 1
1.
Toplumsal kurumlar para, bina, bilgisayar, televizyon, makine gibi unsurlarla kendine özgü değer, norm ve araçlara sahiptir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "E" Toplumsal kurumlar maddi ve manevi unsurlardan meydana gelir.
Soru Açıklaması
2.
Toplu yaşayıştan doğan ve toplumun gereksinimlerini karşılama, toplumun denge ve düzenini sağlama amacına hizmet eden kuruluşlara "toplumsal kurum" denir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi toplumsal kurumların işlevlerinden olamaz?
Doğru Cevap: "E" Bireysel anlayış ve düşünceleri öne çıkarma
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kurumların özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Birbirlerinden bağımsız olma
Soru Açıklaması
4.
Eğitim kişiyi sosyalleştirir, yani toplumun insanı yapar hem de kişiyi ülkesinin kalkınmasına katkıda bulu­nacak duruma getirir.

Bu cümlede eğitimin hangi yönü üzerinde durul­maktadır?
Doğru Cevap: "D" İşlevleri
Soru Açıklaması
5.
Aile büyüklerimin anlattıklarına göre babam İkinci Dünya Savaşı sırasında yurt dışına gitmiş ve orada tanıştığı bir bayanla yani annemle evlenmiş. Savaş bittikten sonra Türkiye'ye annemle beraber dönmüş ve daha önce hiç gitmediği bir Anadolu kentine yerleşip orada ev tutmuş ve devlet memurluğu görevine başlamış.

Bu parçada anlatılan evliliği eşin seçildiği gruba, eş sayısına ve oturulan yere göre evlilik türleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru veril­miştir?
Doğru Cevap: "C" Egzogami, monogami, neolokal
Soru Açıklaması
6.
Evliliklerin patrilokal, neolokal ve matrilokal evlilik olarak sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangi­si ölçüt alınmıştır?
Doğru Cevap: "C" Eşlerin oturduğu yer
Soru Açıklaması
7.
Erkeğin veya kadının soy içinden, akrabalarından, yakın çevresinden biri ile evlenmesine endogami evli­liği denir.

Aşağıdakilerden hangisinde endogami türü evli­liğin yaygın olarak görülmesi beklenir?
Doğru Cevap: "A" Küçük dağ köylerinde
Soru Açıklaması
8.
Günümüzde dünyada en yaygın evlenme şekli olan, erkeğin ve kadının tek eşle evlenmesi şeklin­de gerçekleşen olguya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Monogami
Soru Açıklaması
9.
Gelenek ve yasaların birden çok eşle evliliği teşvik ettiği, erkeğin ekonomik gücünün birden fazla eşle ev­liliğe müsait olduğu ve kadın nüfusunun erkek nüfu­sundan çok fazla olduğu toplumlarda poligami türü evlilik yaygın olarak görülür.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?
Doğru Cevap: "E" Evlilik toplumsal koşullara göre gerçekleşir.
Soru Açıklaması
10.
Endüstri toplumu, para piyasası, piyasa için kitle halinde seri üretim, iş bölümü ve uzmanlaşma olayları büyük ailenin işlevlerini teker teker elinden almıştır.

Buna göre, ailedeki değişimin nedeni aşağıdakiler­den hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ekonomik koşullar
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.