AYT Sosyoloji: Sosyolojiye Giriş TEST - 2


Sosyolojiye Giriş konusu AYT Sosyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Sosyolojiye Giriş Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Sosyolojiye Giriş konusu AYT Sosyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Sosyolojiye Giriş Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Sosyoloji: Sosyolojiye Giriş TEST - 2
1.
Sosyoloji toplumsal gerçeği bütünselliği içinde ve olanı olduğu gibi ele alan olgusal bir bilimdir. Siyasal bilim ise, siyasal yapıyı ve düzen içinde meydana gelen değişmeleri konu edinir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin üzerinde durulmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Sosyoloji topluma tümel bir biçimde, siyasal bilim ise seçici yaklaşır.
Soru Açıklaması
2.
Sosyoloji bölümüne yeni kaydını yaptıran meraklı bir öğrenci Türkiye'de gecekondulaşma problemini merak edip araştırmak istemiştir. İmkanları tüm ülkedeki gecekondu semtlerini incelemeye uygun olmadığı için, oturduğu semte yakın bir gecekondu mahallesine giderek oranın sakinlerini incelemenin konuyu aydın­latabileceğini düşünüp bazı sorular hazırlamış ve bu soruları, belirlediği gecekondu semti sakinlerine sor­muştur.

Parçada sözü edilen öğrencinin yaptığı araştırma­da yanıldığı nokta aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Bütüne uygun örneklem seçmemiştir.
Soru Açıklaması
3.
Sosyolog söz gelimi, bir dağda bulunan büyük bir taşa tapınan toplumu incelerken bu toplumu "ilkel bir toplum", dinini de "ilkel bir din" olarak görmez, sadece bu dini ve toplumu anlamaya ve açıklamaya çalışır.

Bu parçadan, aşağıdakilerden hangisine ulaşıla­bilir?
Doğru Cevap: "C" Sosyolog toplumu yargılamaz, onu olduğu gibi açıklar.
Soru Açıklaması
4.
Savaş, barış, seçim, evlenme, boşanma sosyal olguya; Rusya ile Çeçenistan arasında 1995 yılındaki savaş, Türk Bağımsızlık Savaşı ve Türkiye'deki 22 Temmuz 2007 genel seçimleri sosyal olaya örnektir.

Buna göre, "sosyal olgu"nun tanımı aşağıdakiler­den hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "A" Toplumda aynı cinsten olan olayların genel adıdır.
Soru Açıklaması
5.
Durkheim'a göre; "İntihar sanıldığı gibi psikolojik değil, sosyal bir olaydır. Öyleyse intiharın nedenini bireyde değil, toplumda aramalıdır. Sosyal bunalımlar, ihtilal­ler, savaşlar intihar olayını etkiler."

Durkheim bu açıklamasıyla aşağıdakilerden han­gisini vurgulamıştır?
Doğru Cevap: "A" Toplumsal olayların kaynağının toplum olduğunu
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin incelediği konulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İdeal toplumsal yönetim biçiminin ne olması gerek­tiği
Soru Açıklaması
7.
Ülkemizin doğu bölgelerinde kış nedeniyle birçok köyün komşu il ve ilçelerle bağlantısı kesilir. Ama kışın ılık geçtiği Akdeniz Bölgesi'nde kış aylarında bile tu­ristler ziyaretler yapıp dinlenirler.

Bu açıklama aşağıdakilerden en çok hangisine uygun bir örnek oluşturur?
Doğru Cevap: "D" Doğa koşulları toplumsal hayatı etkiler.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olayların özel­liklerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Birbirlerinden bağımsız olma
Soru Açıklaması
9.
Bazı ortak özelliklere sahip olan, ancak fiziksel olarak bir arada bulunmayan kişilerden oluşan bütüne "kate­gori" denir. Kategoriyi oluşturan kişiler bir arada olma­malarına rağmen bir veya birden fazla ortak özelliğe sahiptir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi toplumsal bir kategori değildir?
Doğru Cevap: "A" Belirli bir spor kulübünde çalışanlar
Soru Açıklaması
10.
Coğrafyacı görüşe göre; bir ülkenin coğrafi koşulları bilinirse, o ülkenin tüm sosyal değer, ilişki, kurum ve olayları bilinebilir. Çünkü toplumsal olayları belirleyen yegane etken coğrafya koşullarıdır.

Bu açıklama aşağıdakilerden hangisini örneklen­dirir?
Doğru Cevap: "C" Toplumsal olayları tek nedenle açıklayan görüşleri
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.