AYT Sosyoloji: Sosyolojiye Giriş TEST - 1


Sosyolojiye Giriş konusu AYT Sosyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Sosyolojiye Giriş Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Sosyolojiye Giriş konusu AYT Sosyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Sosyolojiye Giriş Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Sosyoloji: Sosyolojiye Giriş TEST - 1
1.
"Bir ülkenin kalkınmasının veya gerilemesinin neden­lerini o ülkenin dini, ekonomik, siyasi, kültürel olay ve kurumlarında aramalıdır." yargısı Durkheim sosyo­lojisinin özellikle hangi ilkesine uygundur?
Doğru Cevap: "D" Sosyal olaylar sosyal olaylarla açıklanmalıdır.
Soru Açıklaması
2.
Bir sosyal bilimci araştırdığı konuya kendi düşün­ce ve değer yargılarını yansıttığında öncelikle aşa­ğıdakilerden hangisini gerçekleştiremez?
Doğru Cevap: "C" Olaylar karşısında nesnel olmayı
Soru Açıklaması
3.
Sosyolojik bakış açısına sahip olmayan insan toplum olaylarını gelişigüzel, anlık duygu, düşünce ve eğilim­lerine göre değerlendirir. Oysa insan toplum halinde yaşayan bir varlıktır ve bu süreçte toplumun değer­lerinden, normlarından, kurumlarından, insan ilişkile­rinden, olaylarından çeşitli şekillerde etkilenerek top­lumsal bir kişilik sahibi olur. Böyle bir birey artık top­lumun diğer bireyleriyle önemli ölçüde benzerlikleri olan bir toplumsal kişiliktir. İşte sosyolojik bakış açısı­na sahip olmak, bireyde oluşan bu yapıyı ve neden­lerini anlamaktır.

Bu parçaya göre, sosyolojik bakış açısı ile kaste­dilen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Bireyin davranışlarındaki toplumsal etkileri görmek
Soru Açıklaması
4.
Bir alıcı ile bir satıcının ilişkisi, Hasan ile Emine'nin evlenmesi, belirli bir tarihte bir beldede yapılan belediye başkanlığı seçimi birer "toplumsal olay"dır.

Buna göre, "toplumsal olay"ın tanımı aşağıdakiler­den hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "A" Toplumsal yaşayış içinde tek tek gerçekleşen değişmelerdir.
Soru Açıklaması
5.
Sosyolojinin ele aldığı bazı konular başlı başına birer bilim olan öteki sosyal bilimler tarafından araştırılır. Söz gelimi ekonomi olaylarını ekonomi bilimi, hukuk olaylarını hukuk bilimi, siyasi olayları siyasal bilim inceler. Sosyoloji modern toplumun çeşitli meseleleri­ni aydınlatabilmek için, bu gibi bilimlerin verilerinden faydalanır ve ayrıca bu bilimlerin inceledikleri konuları kendi açısından çözümlemeye çalışır.

Sosyolojinin diğer sosyal bilimlerin verilerinden faydalanmak istemesinin en önemli nedeni aşağı­dakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "D" Sosyal olayların birçok farklı yönünün olması
Soru Açıklaması
6.
Her toplumsal olay ve kurum belli bir toplumsal bilince ve düşünceye göre oluşur. Ama bir toplumsal olay ve kurum oluşup geliştikten ve toplumda yerleştikten sonra toplumun duygu, düşünce ve eğilimlerini etkiler.

Bu olgu, toplumsal olayların hangi özelliğini örneklendirir?
Doğru Cevap: "A" Sosyal olaylar arasında karşılıklı etkileşim vardır.
Soru Açıklaması
7.
Üniversite giriş sınavına hazırlandığı halde sınavı kazanamayan bir öğrencinin bu durumu kendisini ve ailesini ilgilendirir. Fakat bir ülkede çeşitli şehirlerde binlerce öğrencinin üniversite sınavını kazanamaması bireysel bir konu olmaktan çıkar, toplumsal bir boyut kazanır. Sosyoloji bu tür olayları konu edinir.

Bu parça sosyoloji ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisini destekler?
Doğru Cevap: "D" Benzer ve tekrarlanan toplumsal olayları inceler.
Soru Açıklaması
8.
Evlenme çağına gelen bir genç, ülkesinin bu konuda­ki geleneklerini beğenmese bile, bu geleneklere göre kız isteyip, nişan ve nikah yaparak evlenir.

Bu durum toplumsal olayların en çok hangi özel­liğini örneklendirir?
Doğru Cevap: "C" Baskıcı olma
Soru Açıklaması
9.
Siyaset yalnızca bir ülkenin yönetimi değil, o ülkenin kültürel, ahlaki, eğitsel ve ekonomik yapısına göre oluşan bir süreçtir. Fakat yönetim aynı zamanda toplumun kültürel, ahlaki, eğitsel ve ekonomik alan­larını ve bu alanlardaki insan davranışlarını etkileye­bilmektedir.

Böyle düşünen bir sosyoloğun, toplumsal olayları ele alışında aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini benimsediği söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Toplumsal olaylar değişkenlerin karşılıklı etkileşimiyle açıklanabilir.
Soru Açıklaması
10.
Sosyoloji toplumda meydana gelen ve toplumu oluştu­ran din, ahlak, hukuk, gelenek ve görenek, aile, eğitim, ekonomi, siyaset, sanat ve diğer konuları birlikte ve birbirleriyle ilişkilerini göz önünde bulundurarak inceler.

Yukarıdaki açıklama sosyolojinin en çok hangi özelliği ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "D" Toplumsal olayları bütün olarak ele alma
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.