AYT Sosyoloji: Birey ve Toplum TEST - 1


Birey ve Toplum konusu AYT Sosyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Birey ve Toplum Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Birey ve Toplum konusu AYT Sosyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Birey ve Toplum Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Sosyoloji: Birey ve Toplum TEST - 1
1.
Ortaokula giden oğlum bana bir gün şöyle bir soru sordu: Babacığım insanlar neden bir başbakana, bakana, öğretmene, avukata ve doktora farklı muamele yapıyor?" Ben de "Yavrucuğum bu kanaate nereden vardın?" deyince şöyle karşılık verdi: "Gerek televizyonda gerek başka yerlerde bunu görüyorum. Başbakana, bakana çok daha saygılı davranıyorlar, bunun yanında doktora gösterdiği saygıyı avukata göstermiyorlar." dedi.

Bu verilere göre babanın çocuğa vereceği cevap aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Toplumsal prestij bireyin statüsüne göre oluşur.
Soru Açıklaması
2.
En az iki insan arasında gerçekleşen ilişkiye "sosyal ilişki" denir.

Aşağıdakilerden hangisi sosyal ilişkide bulunması zorunlu olan özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Bireylerin birbirini önceden tanıması
Soru Açıklaması
3.
Bir insan çalışarak doktor, öğretmen, mühendis gibi bir makama sahip olabilir. Doktor hastalarını tedavi etmekte, öğretmen öğrencilerine ders vermekte, onları imtihan etmekte yetkili olduğu gibi, aynı zamanda görevini gereği gibi yapıp yapmama konusunda da yetkili kişi ve kurumlara karşı sorumludur.

Bu durum, aşağıdaki yargılardan hangisine uygun bir örnek oluşturur?
Doğru Cevap: "C" Sosyal statü bireylere haklar ve yükümlülükler kazandırır.
Soru Açıklaması
4.
Hiçbir şey bilmeden dünyaya gelen bebek, zamanla içinde bulunduğu çevreye uyumlu davranmayı öğre­nerek toplumsal yaşama katılır. Anne babanın tutum­ları, dili, oyun arkadaşları vs. çocuğun sosyal gelişimi­nin biçimlenmesinde büyük rol oynar. Çocuk; gençlik ve yetişkinlik dönemine geldiğinde, arkadaşlık ilişkileri, yaşanılan çevrenin özellikleri sosyal gelişimin biçimlen­mesinde önemli rol oynar. Diğer yandan çocuğun sos­yal hayatını etkileyen değişkenler arasında örf-adet, gelenek ve görenekler, din, medya gibi toplumsal unsurlar, kurumlar ve insani, ahlaki, millı ve manevi de­ğerler de yer alır.

Bu parçada açıklanan olguya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Toplumsallaşma süreci
Soru Açıklaması
5.
Bir öğretmen aynı zamanda okul aile birliği üyesi, bir spor kulübünün yöneticisi ve çocuklarının babası ola­bilir.

Bu parçada açıklanan durum, aşağıdakilerden hangisine uygun bir örnek oluşturur?
Doğru Cevap: "C" Bireyin aynı anda birden fazla statüsü olabilir.
Soru Açıklaması
6.
Öğretmenin davranışları öğrencileriyle, meslektaş­larıyla ve okul idaresiyle olan ilişkileri tarafından belir­lenir. Aile içinde babanın davranışları eşi, çocukları ve yakınlarıyla olan ilişkilerine göre meydana gelir ve değer kazanır.

Bu açıklama aşağıdakilerden en çok hangisine uy­gun bir örnek oluşturur?
Doğru Cevap: "A" Her rol, diğer rollerle birlikte oluşur ve anlam kazanır.
Soru Açıklaması
7.
Genellikle general eşleri, kocalarına "paşam" şeklinde hitap eder, ya da çocukları "paşa baba" der. Bu statünün hemen her etkileşme durumunda geçerliliği bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı ister yolcu, ister müş­teri, ister hasta olsun, her etkileşmede cumhurbaşkanı olarak muamele görmektedir. İngiltere kraliçesi aynı zamanda bir eş, bir anne, bir kardeş ve bir evlattır. Ancak bütün bu konumlardaki davranışları kraliçelik konumuna göre belirlenmektedir.

Bu paragraf aşağıdaki yargılardan hangisini örneklendirir?
Doğru Cevap: "C" Anahtar statü kişinin toplum içindeki kimliğini belir­ler.
Soru Açıklaması
8.
Bir gazete sahibi gazetesinde en yüksek mevkidedir. Aynı gazetede çalışan bir yazar mevki olarak patro­nundan daha aşağılarda olmasına rağmen kültürüyle, kişiliğiyle, yazılarındaki yorumlarıyla, insanlara karşı olumlu davranışlarıyla patronundan daha çok sevilip sayılabilir, aranan bir kişi olabilir.

Bu durumu aşağıdakilerden hangisini daha iyi açıklar
Doğru Cevap: "D" Bireysel prestij kişisel yetenek ve gayretlerle kazanılır.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değerlerin özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Kişiden kişiye değişme
Soru Açıklaması
10.
Toplumsal yaşamda bireylerin ilişkilerini, davranış­larını, düşüncelerini sınırlayan birçok toplumsal norm vardır. Her toplumda bazı kişiler, toplumda geçerli olan normlara çeşitli nedenlerle uymayabilir.

Bazı bireylerin toplumsal normlara uymamasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Toplumsal sapma
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.