AYT Psikoloji: Psikolojinin Temel Süreçleri TEST - 1


Psikolojinin Temel Süreçleri konusu AYT Psikoloji dersi test çöz sayfasındasın. Psikolojinin Temel Süreçleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Psikolojinin Temel Süreçleri konusu AYT Psikoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Psikolojinin Temel Süreçleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Psikoloji: Psikolojinin Temel Süreçleri TEST - 1
1.
Sinir sisteminin insan psikolojisiyle en çok ilgili bölüm­leri beyin yarımkürelerinde ve onların üstünü kaplayan beyin kabuğunda yer alır. Beynin sağ ve sol yarımkü­resinde ve beyin kabuğunda görme, işitme, tatma ve koklama merkezleri ile düşünme ve el becerilerini idare eden merkezler bulunur.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?
Doğru Cevap: "B" Biyolojik yapı davranışlar üzerinde etkilidir.
Soru Açıklaması
2.
İnsan, hayatının doğum öncesi döneminde tamamen biyolojik, fiziksel bir çevrede bulunur. Annenin düzenli beslenip beslenmemesi, alkol ve uyuşturucu kullanıp kullanmaması, stresli olup olmaması bebeğin gelişimi­ni etkiler.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak­tadır?
Doğru Cevap: "C" Davranışta fiziksel çevre koşulları etkilidir.
Soru Açıklaması
3.
Bireyin sahip olduğu zeka kapasitesi kalıtım yoluyla gelen bir özellik iken; bunun ne kadarının kullanılabile­ceği yani işlevsel olabileceği çevre ile etkileşimi sonu­cundaki yaşantı zenginliklerine bağlıdır. Yine bireyler­de doğuştan getirilen mizaç özelliklerinin yanında, karakter ve yetenek düzeyi gibi özellikler çevreye bağlı olarak gelişir.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?
Doğru Cevap: "E" Gelişim, kalıtım ve çevre etkileşiminin bir ürünüdür.
Soru Açıklaması
4.
Gelişim; olgunlaşma, yaşantı ve öğrenme sonucunda bireyde görülen, döllenmeden ölüme kadar devam eden düzenli ve sürekli değişikliklerdir. Büyüme ise bedenin hem iç hem de dış organlarında meydana gelen olumlu yöndeki değişikliklerdir. Başka bir deyiş­le, insan gelişiminin gözlenebilir yönüdür.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi büyüme olarak nitelendirilemez?
Doğru Cevap: "B" Okuma ve yazmanın öğrenilmesi
Soru Açıklaması
5.
Bir çocuğun ana dilinin yanında ikinci bir dili öğrene­bilmesi için 6-11 yaş arasındaki öğrenmeleri önemlidir. Bu dönemde, ikinci bir dili öğrenme yaşantıları kaza­nan çocuk, ileriki yaşlarda bunu geliştirir. 6 yaşında okuma yazmayı öğrenmeye çalışan bir çocuk, kırk yaşında okuma yazmayı ilk kez öğrenmeye çalışan bir yetişkine göre daha çabuk öğrenir. Çünkü okuma yazma davranışı bireyler için son çocukluk döneminde kazanılması gereken bir özelliktir.

Bu parça aşağıdaki kavramlardan en çok hangi­siyle ilişkilendirilebilir?
Doğru Cevap: "E" Kritik dönem
Soru Açıklaması
6.
Çocuklar önceleri tüm vücutlarıyla hareket eder ve kaba hareketler gösterir. Daha sonra organlarını kul­lanır ve inceltilmiş (estetik) davranışlar gösterirler. Yani çocuk önce nesneleri tüm vücuduyla tutar. Daha sonra küçük kasları gelişir ve önce elleriyle, sonra da parmaklarıyla tutarlar.

Bu parça gelişimin aşağıdaki özelliklerinden han­gisini örneklendirir?
Doğru Cevap: "D" Gelişim genelden özele doğrudur.
Soru Açıklaması
7.
Derslerinde başarılı ve yüksek not alan öğrenci sınıfındaki diğer öğrencilerin yoğun ilgisini çeker ve sevilir. Bunu gören başarılı öğrencinin kendine güven duygusu artar, kendisini güdüler ve sosyal ilişkilerinde daha aktif hale gelir.

Bu parça aşağıdaki gelişim ilkelerinden hangisini örneklendirir?
Doğru Cevap: "E" Gelişim, kalıtım ve çevre etkileşiminin bir ürünüdür.
Soru Açıklaması
8.
Bebek onuncu aydan sonra, nesneleri görmese de onların hala var olduğunu kavrar. Örneğin, annesi veya bakıcısı yanından ayrılıp görünmez olduğunda, başka bir odaya geçtiğinde onun yok olmadığını bilir.

Bebekte gözlenen bu duruma ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Nesne devamlılığı
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi ergenlik dönemindeki (12 - 18 yaş arasındaki} çocukların bu döneme özgü gelişim görevlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Mantıklı ve somut düşünebilme
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi ergenlik dönemi gelişim görevlerinden değildir
Doğru Cevap: "C" Anne ve babaya bağımlı olma
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.