AYT Psikoloji: Psikoloji Bilimini Tanıyalım TEST - 1


Psikoloji Bilimini Tanıyalım konusu AYT Psikoloji dersi test çöz sayfasındasın. Psikoloji Bilimini Tanıyalım Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Psikoloji Bilimini Tanıyalım konusu AYT Psikoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Psikoloji Bilimini Tanıyalım Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Psikoloji: Psikoloji Bilimini Tanıyalım TEST - 1
1.
Psikoloji bilim haline gelmeden önce insanla ilgili tama­men kuramsal açıklamalar yapılmıştır. Ancak E. H. Weber ve Fechner lk kez psikolojik olayları, fizik olay­ları biçiminde ele alarak deneyler yapmış, psikolojide ölçme yapılabileceğini göstermiştir. Nihayet W. Wundt 1879'da Leipzig'de kurduğu psikoloji laboratuvarında duyum, algı, öğrenme, unutma gibi konuları gözlem ve deney yöntemiyle inceleyerek psikoloji bilimini kurmuş­tur.

Buna göre, psikoloji biliminin kuruluşu aşağıdakiler­den hangisine bağlı olarak gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "E" İnsan davranışlarının bilimsel yöntemlerle incelen­mesine
Soru Açıklaması
2.
Bireyin önemli ruhsal problemlerini çözümlemeye ve dolayısıyla onun çevresiyle daha uyumlu bir ilişki içinde olmasını sağlamaya çalışan psikoloji dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Klinik psikoloji
Soru Açıklaması
3.
Çiğdem üniversite sınavına girmiş ve yüksek bir puan almıştır. Fakat işletmeyi de siyasal bilimleri de çok iste­diği halde hangisini seçeceğine bir türlü karar vere­memiştir. Bunun üzerine müracaat ettiği psikolog ona, şimdiye kadar aldığı eğitimi, bu süreçte hangi derslere karşı daha çok sevgi beslediğini ve hangilerinde daha başarılı olduğunu belirlemesini, bu değerlendirmeye göre bir tercih yapmasını söylemiştir.

Bu parçaya göre psikolog, Çiğdem'e hangi tür psikolojik destek vermiştir?
Doğru Cevap: "C" Hümanistik
Soru Açıklaması
4.
Yapısalcı yaklaşım taraftarları, psikolojinin konusunun zihin olayları, zihnin yapısı olması gerektiğini savun­dukları için kullandıkları yöntem içebakış (iç gözlem) tır. Ancak hem bazı insanlar kendilerini iyi analiz edemediğinden hem de bazen araştırıcıya yanlış bil­giler verdikleri için bu yöntem uzmanlarca eleştiril­miştir.

Buna göre, içebakış yönteminin en önemli eleşti­rilme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Nesnel bilgiler elde etmeye uygun olmaması
Soru Açıklaması
5.
"Psikoloji bilişsel, duyuşsal ve hareketsel süreçleri ko­nu edinir." yargısını aşağıdakilerden hangisi kar­şılar?
Doğru Cevap: "B" Psikoloji insanın doğrudan gözlenebilen ve gözlene­meyen davranışlarını ele alır .
Soru Açıklaması
6.
Akıl hastalıklarının nedenlerini ortaya koyabilmişsek, belirli bir akıl hastalığının hangi koşullarda ve ne zaman ortaya çıkacağını önceden bilebiliriz.

Bu parçada verilen örnek aşağıdakilerden hangisini destekler?
Doğru Cevap: "D" Psikoloji insan davranışlarıyla ilgili tahminlerde bulu­nur.
Soru Açıklaması
7.
Utanan bireyin yüzü kızarır, şiddetli duygu sırasında gözbebekleri büyür, bir nesneye bakıldığında beynin görme merkezleri çalışır.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?
Doğru Cevap: "C" İnsan davranışları psikofizyolojik niteliğe sahiptir.
Soru Açıklaması
8.
İki değişken arasındaki doğru orantılı ilişkiye olumlu korelasyon denir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde verilenler arasında olumlu korelasyon yoktur?
Doğru Cevap: "C" Kaygı - öğrenme
Soru Açıklaması
9.
Lise son sınıfta okuyan öğrencilerin üniversite sınavına hazırlanması ve bir mesleğe atılma yönün­deki etkinlikleri işlevsel yaklaşıma göre nasıl açık­lanabilir?
Doğru Cevap: "C" Gençlerin bir mesleğe yönelmesi yönündeki faaliyet­leri toplumsal yaşantıya uyum amacına yöneliktir.
Soru Açıklaması
10.
• Psikoloğun bilgi toplama veya ruhsal bozuklukları tedavi etme amacıyla kullandığı bir araştırma yön­temidir.

• Psikolog, tanımak istediği kişiye soracağı sorulara olduğu kadar o kişinin davranışlarına ve giyimine de dikkat etmelidir.

• Psikolog tanımak veya tedavi etmek istediği kişi ile iyi bir diyalog kurabilmelidir.

Bu özellikler en çok hangi psikolojik araştırma yöntemiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" Görüşme
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.