AYT Mantık: Sembolik Mantık: Yüklemler Mantığı TEST - 1


Sembolik Mantık: Yüklemler Mantığı konusu AYT Mantık dersi test çöz sayfasındasın. Sembolik Mantık: Yüklemler Mantığı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Sembolik Mantık: Yüklemler Mantığı konusu AYT Mantık dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Sembolik Mantık: Yüklemler Mantığı Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Mantık: Sembolik Mantık: Yüklemler Mantığı TEST - 1
1.
"Çok çalışırsam başarırım." önermesının önermeler mantığındaki sembolik ifadesi p --> q, yüklemler man­tığındaki sembolik ifadesi ise Fa --> Gb şeklindedir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi önermeler mantığına değil, yüklemler mantığına ait bir özel­liktir?
Doğru Cevap: "C" Önermelerin içyapısını sembolleştirme
Soru Açıklaması
2.


Yukarıdaki önerme çiftlerinden hangisi veya han­gileri eş değerdir?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
3.
1- Açık önermede bulunan değişkenlerin yerlerine verilen evrendeki değerlerin konulması

2- Açık önerme için verilen evrendeki değerlerden birinin veya birden fazlasının özelleme önermesini doğrulaması

3- Bir açık önermede, evrendeki tüm değerler için elde edilen özellemelerin toplamı

Yukarıda sırasıyla hangi mantık kavramlarından söz edilmiştir?

Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
4.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
5.


Bu önermelerin geçersiz olmasının dayanağı aşa­ğıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Önermenin çözümleyici çizelgesindeki yolların açık olması
Soru Açıklaması
6.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
7.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
8.
Markete gidersem tüm ihtiyaçlarımı alacağım.

Markete giderim.

Öyleyse tüm ihtiyaçlarımı alacağım.

çıkarımının sembolik ifadesi aşağıdakilerden han­gisidir?

Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
9.


Bu önermelerin tutarsız olmalarının dayanağı aşa­ğıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Önermelerin denetlenmesinde oluşan yolun kapalı olması
Soru Açıklaması
10.
Tümel bir önermenin, bu önerme için verilen ev­rende doğru olması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır
Doğru Cevap: "A" Önermenin, evrendeki değerlerin tümü tarafından gerçeklenmesine
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.