AYT Mantık: Sembolik Mantık: Önermeler Mantığı TEST - 2


Sembolik Mantık: Önermeler Mantığı konusu AYT Mantık dersi test çöz sayfasındasın. Sembolik Mantık: Önermeler Mantığı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Sembolik Mantık: Önermeler Mantığı konusu AYT Mantık dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Sembolik Mantık: Önermeler Mantığı Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Mantık: Sembolik Mantık: Önermeler Mantığı TEST - 2
1.


Yukarıdaki önermelerden hangilerinin çözümleyici çizelge ile tutarlılığının denetlenmesinde "yan yana yazma" kuralı uygulanır?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 4
Soru Açıklaması
2.
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
3.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
4.
1- Önermenin değilinin tutarsız olması, o önermenin geçerli olması demektir.

2- Tüm yorumlamalarında doğru değerini alan önerme geçerlidir.

3- Tüm yollar kapalı ise önerme geçerli demektir. Çünkü tüm yollar kapalı ise önermenin değillenmiş hali yanlış, kendisi de doğru demektir. En az bir açık yol varsa önerme geçersizdir.

4- Bir önermenin geçerliliği denetlenirken önce önermenin değili alınır ve değillenmiş hali çözümlenir.

Bir önermenin geçerliliğinin çözümleyici çizel­geyle denetlenmesinde sırasıyla yukarıdaki işlem­lerden hangileri yapılır
Doğru Cevap: "D" 4 - 3 - 2 - 1
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi sembolik mantığın özel­liklerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Aristoteles mantığının sınırları içinde kalma
Soru Açıklaması
6.
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi sembolik mantıkta kulla­nılan önerme eklemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" her
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki önermelerden hangisi koşul eklemi( --> ) alır?
Doğru Cevap: "A" Önlem alındığında küresel kriz fazla etkili olmaz.
Soru Açıklaması
9.
"Ayşe çalışkandır." ifadesi basit önerme olduğu halde, "Ayşe çalışkan ve zekidir." ifadesi bileşik bir öner­medir.

Buna göre, bir önermenin bileşik önerme olması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
Doğru Cevap: "D" Bir önerme eklemi almasına
Soru Açıklaması
10.
"Ne markete ne de manava gideceğim." önermesinin sembolik ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.