AYT Mantık: Mantık ve Dil TEST - 2


Mantık ve Dil konusu AYT Mantık dersi test çöz sayfasındasın. Mantık ve Dil Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Mantık ve Dil konusu AYT Mantık dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Mantık ve Dil Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Mantık: Mantık ve Dil TEST - 2
1.
Bir cümlenin doğru veya yanlış olabilmesi için onda geçen tüm sözcüklerin sınırlarının belli olması gerekir. Günlük dilde kullanılan sözcüklerin anlamları genellik­le belirli olmakla birlikte bazen belirsiz de olabilir. Örneğin, "Türkiye büyük bir ülkedir." Türkiye'nin ne kadar büyük olduğu belirsizdir.

Bu parçada aşağıdaki kavramların hangisinden söz edilmektedir?
Doğru Cevap: "D" Semantik belirsizlik
Soru Açıklaması
2.
Dil bazen toplumsal ilişkileri başlatmak, kolaylaştır­mak, geliştirip güçlendirmek için kullanılabilir.

Dilin bu cümlede kastedilen görevi aşağıdakiler­den hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Törensel
Soru Açıklaması
3.
Anlam bilimine (semantiğe) ilişkin aşağıdaki yar­gılardan hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "A" Semantik kelimelerin cümlede bulunduğu yere göre kazandığı anlamları araştırır.
Soru Açıklaması
4.
Dildeki sözcükler cümle içindeki görevlerine göre değişik sınıflara ayrılırlar. Bunlar isim, fiil, sıfat, zamir gibi sözcük türleridir. Cümlelerde aynı sözcük bazen değişik görevler için kullanılabilir. Bir cümlenin anlamını kavrayabilmek için bu cümlede geçen bütün sözcüklerin sınıflamadaki görevlerinin ne olduğunu tespit etmek gerekir.

Bu parçada anlatılan türden konuların araştırılması aşağıdaki bilgi alanlarından hangisinin görevidir?
Doğru Cevap: "C" Sentaktik
Soru Açıklaması
5.
Bilgi aktarımı ve dile ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" Bilgi aktarmayı aksatan etkenler yalnızca çok anlamlılık ve belirsizliktir.
Soru Açıklaması
6.
1- Bu büyük (adam) bir faciaydı.

2- Bu büyük (olay) bir felaket.

Yukarıda 1 nolu cümlede "büyük" sözcüğü isim olarak, 2 nolu cümlede ise aynı sözcük sıfat olarak kul­lanılmıştır.

Dile ilişkin bu tür konuların araştırılması aşağıda­kilerden hangisinin ilgi alanındadır?
Doğru Cevap: "C" Sentaktik
Soru Açıklaması
7.
Genel olarak isimlerin doğası, birbirleriyle ilişki­leri, anlamları ve kullanımlarıyla uğraşan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Semiotik
Soru Açıklaması
8.
• İran dini esaslara kısmen dayalı bir yönetime sahip olduğu halde kendisini "İran İslam Cumhuriyeti" olarak takdim etmektedir.

• Çin, baskıcı, totaliter bir yönetime sahip olduğu halde kendisini "Çin Halk Cumhuriyeti" olarak isim­lendirmiştir.

• Türkiye demokratik ilkelere belirli bir ölçüde dayalı bir devlete sahiptir ve kendisini "Türkiye Cumhuri­yeti" olarak ifade etmektedir.

Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisini örneklen­dirir?
Doğru Cevap: "B" Bazı sözcükler kullanan kişi ve kurumlara göre farklı anlamlar kazanabilir.
Soru Açıklaması
9.
Pragmatiğin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Cümle ve sözcüklerin söyleyen kişilere göre kazandığı anlamlar
Soru Açıklaması
10.
Herhangi bir kişinin kendi faydası için başvurduğu çareler bazen başkalarının zararına olabilir. Hayatın birçok alanında yapılan çalışmalarda dilin bu eksik­liğinden yararlanılır. Bu alanlardaki uzmanlar, dil oyunlarını kendi menfaatleri doğrultusunda da kulla­nabilmektedirler. Örneğin, ekonomi, siyaset, sanat, reklam ve ahlak gibi alanlarda çalışma yapanlar kendi görüşlerini toplumlara aşılayabilmek için dilin bu sakıncalı özelliğini araç olarak kullanmaktadırlar.

Bu parçada açıklanan türden konuların araştırıl­ması aşağıdakilerden en çok. hangisinin ilgi alanı içindedir?
Doğru Cevap: "A" Pragmatik
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.