AYT Mantık: Mantık ve Dil TEST - 1


Mantık ve Dil konusu AYT Mantık dersi test çöz sayfasındasın. Mantık ve Dil Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Mantık ve Dil konusu AYT Mantık dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Mantık ve Dil Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Mantık: Mantık ve Dil TEST - 1
1.
Dil; bilgi edinmenin, evreni tanımanın, insanın kendisi­ni ifade etmesinin çok önemli bir aracıdır. Dil bilgisi, ait olduğu dille ilgili kurallara sahiptir. Buna karşın mantık tüm insanlığın doğru düşünmesini konu edinir ve bunun için kurallar koyar. Bu nedenle mantığın koy­duğu kurallar evrenseldir.

Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edil­mektedir?
Doğru Cevap: "D" Dil ve mantığın işlevlerinden
Soru Açıklaması
2.
• Dil insanı vezir de eder rezil de.

• Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.

• Bülbül ne çekerse dilinden çeker.

• İnsanın başına gelen belaların çoğu dili yüzün­dendir.

Bu bilgilere göre, dil için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" Dil olumlu ve olumsuz yönlerde kullanılabilir.
Soru Açıklaması
3.
Dilin bilgilerimizi, inançlarımızı ve tahminlerimizi ilet­mek amacıyla kullanılmasına dilin belirtme görevi denir.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde dil, belirtme görevini yerine getirmiştir?
Doğru Cevap: "B" Türkiye'de okur-yazar oranı artıyor.
Soru Açıklaması
4.
Dilin söz verme, onaylama, kabul etme, yemin etme türündeki görevleri eylemsel görevidir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde dilin eylemsel görevi vardır?
Doğru Cevap: "C" Sizin eğitimle ilgili düşüncelerinize katılıyorum.
Soru Açıklaması
5.
Sözcüklerin anlamlarını açıklama işlemine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Tanım
Soru Açıklaması
6.
Dilin insanların davranışlarını etkilemek ve yönlendir­mek için kullanılması onun yaptırma görevini ifade eder.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde dilin bu tür görevi yerine getirdiği söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Geçen hafta verdiğim ödevi yaptınız mı?
Soru Açıklaması
7.
Dilin duygusal bir tepkiyi veya tavrı ifade etme görevine dilin belirtme görevi denir.

Aşağıdakilerden hangisinde dilin belirtme görevi vardır?
Doğru Cevap: "A" Arkadaşım sınav sonucunu öğrendiğinde öyle şaşırmıştı ki ne yapacağını bilemedi.
Soru Açıklaması
8.
- İyi akşamlar.

- Geçmiş olsun.

- Nasılsınız?

- Sıhhatler olsun.

Yukarıdaki ifadeler dilin hangi göreviyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "E" Törensel
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış eşleştirme yapılmıştır?
Doğru Cevap: "B" İstediğim haritayı çizdin mi? (Belirtme görevi)
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi dilin işlevlerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Düşünme
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.