AYT Mantık: Mantığa Giriş TEST - 2


Mantığa Giriş konusu AYT Mantık dersi test çöz sayfasındasın. Mantığa Giriş Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Mantığa Giriş konusu AYT Mantık dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Mantığa Giriş Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Mantık: Mantığa Giriş TEST - 2
1.
Aşağıdakilerden hangisinin doğruluğu ya da yan­lışlığı gözlem ve deneye başvurmaksızın belirle­nebilir?
Doğru Cevap: "C" Bitki, bitkidir.
Soru Açıklaması
2.
Bir düşüncenin ifade edilmesi ve başkalarına aktarıl­ması imkanını bize dil sağlar. Çünkü mantıksal düşün­me dil ile çok sıkı bir bağlantı içindedir. Aristoteles mantığı da konuşma dilini kullanır. Mantık ile dil ara­sındaki sıkı bağıntı, kendisini önce terimler ve daha sonra da önermelerde gösterir.

Bu parçada açıklanan görüşlerin temelinde aşağı­dakilerden hangisi vardır?
Doğru Cevap: "E" Mantık ile dil arasında yakın ilişki vardır.
Soru Açıklaması
3.
"İnsanlar farklı düşünceleri savunabilirler. Bu düşün­celeri ve birbirlerini eleştirebilirler. Fakat ortaya koydukları görüşler kendi içinde çelişki barındırma­malıdır." diyen bir kişi, insan düşüncesinin hangi özelliğe sahip olması gerektiğini savunmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Mantıklı olma
Soru Açıklaması
4.
1- Tüm kuşlar kanatlıdır.

Kartal da kuştur.

Öyleyse kartal yırtıcıdır.

2- Tüm bitkiler yapraklıdır.

Çınar ağacı da bitkidir.

Öyleyse çınar ağacı da yapraklıdır.

3- Tüm öğrenciler kitap okur.

Ben de öğrenciyim.

Öyleyse ben de kitap okurum.

Yukarıda numaralandırılmış örneklerin hangi­lerinde öncüller doğru olduğu halde akıl yürütme yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
5.
Düşünmede semboller gelişigüzel veya düzenli bir şekilde birbirini izler. Sembollerin birbirini düzenli ve planlı bir şekilde izlediği düşünme türü, akıl yürütme­lerde kendini gösteren düşünmedir. Doğru düşünme, akıl, ilke ve kurallarına uygun olarak yapılan düşün­medir ve "mantıklı düşünme, düzgün düşünme, tutarlı düşünme" gibi terimlerle ifade edilebilir.

Buna göre, "mantıklı düşünme" sözcüğünü aşağıdakilerden hangisi karşılar
Doğru Cevap: "A" Çelişkisiz düşünme
Soru Açıklaması
6.
Tüm ilaçların yan etkisi vardır.    (Öncül)

Ranitap da bir ilaçtır.    (Öncül)

Öyleyse Ranitap'ın da yan etkisi vardır.    (Sonuç)

Yukarıda verilen türden akıl yürütmelerde sonuç öner­mesi zorunlu olarak doğrudur.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sonucun öncüllerde anlam olarak var olması
Soru Açıklaması
7.
Mantık doğrusu, yargının düşünme ilke ve kurallarına uygunluğudur. Mantık doğrusunda tek tek kavram ve yargıların doğruluğuna değil, yargıların birbirleriyle tutarlılığına bakılır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir mantık doğrusudur?
Doğru Cevap: "B" Bazı meyveler meyvedir.
Soru Açıklaması
8.
İstanbul ve Ankara büyükşehirdir.

İstanbul'da trafik sıkışıklığı vardır.

Öyleyse Ankara'da da trafik sıkışıklığı vardır.

Bu akıl yürütme aşağıdakilerden hangisini örnek­lendirir?
Doğru Cevap: "C" Benzeşim
Soru Açıklaması
9.
Bütün cisimlerin ağırlığı vardır.

Demir cisimdir.

O halde demirin ağırlığı vardır.

Bu akıl yürütme aşağıdakilerden hangisine uygun bir örnektir?
Doğru Cevap: "E" Geçerli tümdengelim
Soru Açıklaması
10.
Tümevarım yoluyla ulaşılan sonuçların değerini aşağıdakilerden hangisi en iyi ifade eder?
Doğru Cevap: "B" Olasılıklı olarak doğrudur.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.