AYT Mantık: Mantığa Giriş TEST - 1


Mantığa Giriş konusu AYT Mantık dersi test çöz sayfasındasın. Mantığa Giriş Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Mantığa Giriş konusu AYT Mantık dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Mantığa Giriş Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Mantık: Mantığa Giriş TEST - 1
1.
Tüm insanlar akıl sahibidir.

Aristoteles de insandır.

Öyleyse Aristoteles de akıl sahibidir.

Yukarıdaki ifade bir akıl yürütmedir. Mantıkçı tüm insanların akıl sahibi olup olmadığıyla da Aristoteles'in insan olup olmadığıyla da ilgilenmez. Onun ilgilendiği şey, bu iki önermenin belirli bir sonucu zorunlu kılıp kılmadığıdır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" Mantık ifadelerin gerçeğe uygunluğuna değil, bir­birine uygunluğuna bakar.
Soru Açıklaması
2.
"Mantık, tüm akıl yürütmeleri doğru olan bir insanın düşüncesini hedefler." yargısında mantığın hangi özelliğinden söz edilmiştir?
Doğru Cevap: "A" İdeal olanı amaçlama
Soru Açıklaması
3.
1- Birbirleriyle uyuşmayan, birbiriyle tutarsız düşünce ve iddiaları reddetmek

2- Toplumun yüksek tahsilli kesimlerinin kabul ettiği düşünce ve eğilimleri tartışmadan kabul etmek

3- Güvenilir ve yeterli gerekçeleri olmayan iddia ve kuramları kabul etmemek

Mantıklı bir kişi yukarıdakilerden hangilerini be­nimsemelidir?
Doğru Cevap: "E" 1 ve 3
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisinin doğruluğu ya da yan­lışlığı yalnızca akıl yürüterek belirlenebilir?
Doğru Cevap: "B" Üçgen, üçgenden başka bir şey değildir.
Soru Açıklaması
5.
Mantıklı düşünen her insan kendiliğinden zihnin yapısı gereği mantık ilkelerine uyar. Mantık ilkeleri her biri­mizin farkında olmadan, düşünmelerimizde temele alarak kullandığı ilkelerdir. Bunun için, bilgi sahibi ol­mamız ya da onları kullanmak için özel bir çaba har­camamız gerekmez.

Bu parçada mantık ilkelerinin hangi özelliği vurgu­lanmaktadır?
Doğru Cevap: "C" İnsan için zorunlu ilkeler olma
Soru Açıklaması
6.
Parmenides: "Varlık vardır. Var olmayan var değildir. Özde değişme yoktur."

Herakleitos: "Her şey sürekli değişir. Hiçbir şey aynı kalmaz. Bu nedenle insan aynı nehirde iki defa yıkanamaz."

Parmenides ve Herakleitos'un yukarıda açıklanan görüşleri en çok hangi mantık ilkesiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" Özdeşlik
Soru Açıklaması
7.
Mantık ilkelerinden özdeşlik ilkesinin kabul edilmesi niçin zorunludur?
Doğru Cevap: "D" Akıl yürütmede ele alınan bir konunun, akıl yürütme süresince ilk ele alındığı biçimiyle düşünü­lebilmesi için
Soru Açıklaması
8.
"Bir şey aynı zamanda hem kendisi hem de kendisin­den başka bir şey olamaz." yargısı hangi mantık ilkesini dile getirmektedir?
Doğru Cevap: "E" Çelişmezlik
Soru Açıklaması
9.
Mantık açısından akıl yürütme için verilen önermelerin yani öncüllerin doğruluğu yanlışlığı önemli değildir. Mantık, akıl yürütme için verilen öncülleri doğru kabul eder ve bu öncüllerden çıkarılan sonucu ona göre değerlendirir. A önermesi B önermesini içeriyorsa, A'yı doğru saydığımızda B'yi de doğru saymamız gerekir. A'nın ve B'nin doğru olup olmadığı mantığın değil, ilgili bilgi alanının konusudur.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin doğruluğu­nun mantığın ilgi alanı içinde olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" Bütün, parçalarının her birinden büyüktür.
Soru Açıklaması
10.
Yeterli bir neden olmadıkça, hiçbir olgunun var olduğu ve ileri sürülen hiçbir yargının doğru olduğu iddia edilemez.

Yukarıda hangi mantık ilkesinden söz edilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Sebeplilik
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.