AYT Mantık: Klasik Mantık: Önerme TEST - 1


Klasik Mantık: Önerme konusu AYT Mantık dersi test çöz sayfasındasın. Klasik Mantık: Önerme Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Klasik Mantık: Önerme konusu AYT Mantık dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Klasik Mantık: Önerme Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Mantık: Klasik Mantık: Önerme TEST - 1
1.
Mantıkta bir bildiri cümlesiyle dile gelen, doğru ya da yanlış değeri alabilen, bir iddia veya yargı bildiren ifadelere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Önerme
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi bir önerme değildir?
Doğru Cevap: "A" Toplumda herkes görevinin gereğini yerine getir-meli.
Soru Açıklaması
3.
Bağı olumlu olan önermelere "olumlu önerme", bağı olumsuz olan önermelere de "olumsuz önerme" denir.

Buna göre, önermelerin olumlu ve olumsuz önerme olarak nitelendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi ölçüt alınmıştır
Doğru Cevap: "C" Önermenin niteliği
Soru Açıklaması
4.
Kavram bir önerme içinde olmadığı, tek başına olduğu sürece ne doğru ne de yanlıştır; ne olumlu ne de olum­suzdur. Doğruluk yanlışlık kavramların değil, öner­melerin bir özelliğidir.

Buna göre, bir ifadenin doğru veya yanlış olabilmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
Doğru Cevap: "D" Bir yargı bildirmesine
Soru Açıklaması
5.
"Sınavı kazanacağım." ifadesi bir önerme olduğu hal­de "Allahım! Bana sınavda yardım et!" ifadesi bir önerme değildir.

Buna göre, bir önermenin oluşması için aşağıdaki­lerden hangisi gereklidir?
Doğru Cevap: "B" Yargı
Soru Açıklaması
6.
Bazı basit önermelerde bazen özne, bazen yüklem, bazen de her ikisi birden fazla terim veya sözcük içerebilir.

Bu tür önermelere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Karmaşık önerme
Soru Açıklaması
7.
"Bu kitap çok satılıyor." ifadesi bir önerme olduğu hal­de "Bu kitap çok güzel." ifadesi bir önerme değildir.

Buna göre, bir ifadenin önerme olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?
Doğru Cevap: "C" Duygu bildirme
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi koşullu bir önermedir?
Doğru Cevap: "B" Ahmet çalışırsa sınavda başarılı olur.
Soru Açıklaması
9.
1- Dün gece televizyon izlediniz mi?

2- Arkadaşım, sen müthişsin!

3- Keşke öğretmenlerimin tavsiyelerini dinleseydim.

4- Hemen bulaşıkları yıkayın.

5- Dün aldığım bilgisayarın iki tuşu bozuldu.

Numaralandırılmış bu ifadelerle ilgili olarak aşağı­daki yargılardan hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 5. cümle önermedir, çünkü yargı cümlesidir.
Soru Açıklaması
10.
1- Ayşe ve Fatma öğrencidir.

Fatma ve Ayşe öğrencidir.

2- Ayşe sporcu ise Fatma da öğrencidir.

Fatma sporcu ise Ayşe de öğrencidir.

3- Ayşe veya Fatma öğrencidir.

Fatma veya Ayşe öğrencidir.

Yukarıdaki önerme çiftlerinden hangileri, aynı doğruluk değerini taşımaktadır?
Doğru Cevap: "E" 1 ve 3
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.