AYT Mantık: Klasik Mantık: Kavram - Terim TEST - 2


Klasik Mantık: Kavram - Terim konusu AYT Mantık dersi test çöz sayfasındasın. Klasik Mantık: Kavram - Terim Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Klasik Mantık: Kavram - Terim konusu AYT Mantık dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Klasik Mantık: Kavram - Terim Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Mantık: Klasik Mantık: Kavram - Terim TEST - 2
1.
Hiç çay içmemiş birine çayın tadını, doğuştan görme engelli birisine ise renkleri hiçbir zaman tam olarak tanımlayamayız.

Bu parçada verilen örnekler aşağıdakilerden han­gisine uygundur?
Doğru Cevap: "A" Duyu verileri tanımlanamaz.
Soru Açıklaması
2.
Bir kavram herhangi bir türden bir nesneye işaret edi­yorsa, yani bir nesneyi anlamlandırıyorsa "somut kav­ram", herhangi bir nesneye veya nesnelere verilen or­tak özellikleri ifade ediyorsa "soyut kavram" adını alır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla somut ve soyut kavram verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" İnsan - İnsanlık
Soru Açıklaması
3.


Yukarıdaki şemada A sinemacılar, B tiyatrocular kümesini ifade etmektedir.

Buna göre taralı alanı aşağıdakilerden ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Bazı tiyatrocular sinemacı değildir.
Soru Açıklaması
4.
"Bazı insanlar" , "birkaç öğrenci", "bir kısım canlılar", "birçok hayvan" kavramları birer tikel kavramdır.

Buna göre, tikel kavramın tanımı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "D" Bir sınıfa ait varlıkların bir bölümünü ifade eden kavramdır.
Soru Açıklaması
5.
"Tüm dershaneler öğrencileri sınava hazırlar." yar­gısında kaç terim vardır?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
6.
"Sömürgen" kavramının içlemi, "canlı" kavramının içle­minden çoktur.

Buna göre, bir kavramın içlemi aşağıdakilerden hangisine göre belirlenir?
Doğru Cevap: "A" Kavramın içine aldığı varlıkların özelliklerine
Soru Açıklaması
7.
Bir kavramın içine aldığı bütün kavramlara o kavramın kaplamı, bir kavramın içine girdiği bütün kavramlara o kavramın içlemi denir.

Bu tanımlamaya göre, aşağıdaki kavramlardan hangisinin içlemi en çoktur?
Doğru Cevap: "C" Fatih Sultan Mehmet
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki terimlerden hangileri arasında kaplam­içlem ilişkisi yoktur?
Doğru Cevap: "D" Ağaç - Toprak
Soru Açıklaması
9.
Gerçekliği olan bir kavramın belirli bir varlığı bildirme­si durumuna o kavramın kimliği denir.

Buna göre, aşağıdaki kavramlardan hangisinin kimliği vardır?
Doğru Cevap: "E" İstanbul
Soru Açıklaması
10.
Bir kavramın ne olduğunun belirtilmesine o kavramın tanımı denir.

Aşağıdakilerden hangisi tanımın koşullarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Tanımda tanımı yapılan kavramın tüm özellikleri yer almalı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.