AYT Mantık: Klasik Mantık: Kavram - Terim TEST - 1


Klasik Mantık: Kavram - Terim konusu AYT Mantık dersi test çöz sayfasındasın. Klasik Mantık: Kavram - Terim Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Klasik Mantık: Kavram - Terim konusu AYT Mantık dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Klasik Mantık: Kavram - Terim Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Mantık: Klasik Mantık: Kavram - Terim TEST - 1
1.
• Bir objenin zihindeki tasarımı

• Bir varlığın herhangi bir özelliğini diğer özellik-lerinden ayrı olarak düşünme

• Dil içinde anlam taşıyan en küçük birim

Yukarıda sırasıyla hangi mantık kavramlarından söz edilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Kavram - Soyutlama - Terim
Soru Açıklaması
2.
Söz gelimi İstanbul kentine yüksek bir yerden baktık ve onu algıladık. İstanbul kentinin imgesi bu algının daha sonra hatırlanıp hayal edilmesiyle meydana gelir. Başka bir deyişle imge duyusal bir izlenime, bir algıya dayanır. Buna karşın İstanbul kentinin kavramı, onun bizdeki duyusal izleniminden, algısından bağım­sızdır.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi savunulmak­tadır?
Doğru Cevap: "A" İmge ve kavramın elde ediliş tarzı farklıdır.
Soru Açıklaması
3.
Kavram, ele aldığı alanın tümünü kapsıyorsa "tümel kavram" adını alır. Kavram, ele aldığı alanın bir kıs­mını kapsıyorsa "tikel kavram" adını alır. Kavram tek bir bireyi gösteriyorsa "tekil kavram" adını alır.

Buna göre, kavramların "tümel", "tikel" ve "tekil" kavram olarak ayrımında aşağıdakilerden hangisi ölçüt alınmıştır?
Doğru Cevap: "C" Kavramın niceliği
Soru Açıklaması
4.
"İnsan", "çiçek", "kuş", "televizyon" kavramları birer somut kavramdır.

Buna göre, somut kavram nasıl tanımlanabilir?
Doğru Cevap: "B" Duygusal yolla algılanabilen bir nesneyi, var olan bir şeyi gösteren kavramdır.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi kolektif kavram değildir?
Doğru Cevap: "E" Asker
Soru Açıklaması
6.
Birbiriyle ilişkili olan iki kavramdan içlemi az olan kavrama "yalınç kavram", içlemi çok olana ise "kar­maşık kavram" denir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi en karmaşık kavramdır?
Doğru Cevap: "A" Ağaç
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "C" Kavramın neliği ile anlamı aynı şeydir.
Soru Açıklaması
8.
Bitki teriminin içlemi tüm bitkilerde görülen kök, gövde, dal ve yapraklardan oluşma, fotosentez yapma, kendi kendine hareket edememe, akıl ve irade sahibi olma­ma gibi tüm bitkilerde görülen özelliklerdir. Bitki teri­minin kaplamı ise tüm evrende bitki diye nite­lendirilebilecek canlı türüdür.

Buna göre, terimin içlemini aşağıdakilerden hangisi karşılar?
Doğru Cevap: "A" Bir terimin içine aldığı varlıkların ortak özellikleri
Soru Açıklaması
9.


Bu çizelgeden aşağıdaki yarıgılardan hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "E" Birbiriyle ilişkili olan terimlerden tür olanların kaplamı, cins olanların ise içlemi çoktur.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki kavramlardan hangisinin içlemi en çok­tur?
Doğru Cevap: "E" çocuk
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.