AYT Mantık: Klasik Mantık: Çıkarım TEST - 2


Klasik Mantık: Çıkarım konusu AYT Mantık dersi test çöz sayfasındasın. Klasik Mantık: Çıkarım Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Klasik Mantık: Çıkarım konusu AYT Mantık dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Klasik Mantık: Çıkarım Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Mantık: Klasik Mantık: Çıkarım TEST - 2
1.
Öznesi ve yüklemi aynı olan iki tümel önerme nite­lik bakımından farklı olduklarında oluşturdukları önerme türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Karşıt
Soru Açıklaması
2.
İki veya daha fazla önerme arasında üst karşıtlık, alt karşıtlık, altıklık ve çelişiklik ilişkisi olabilmesi için bu önermelerin öncelikle aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olmaları gerekir?
Doğru Cevap: "E" Aynı özne ve yüklem terimlerine sahip olma
Soru Açıklaması
3.
Alt karşıtlık, aynı özne ve yüklem terimlerine sahip iki tikel önermenin niteliklerinin farklı olmasıdır.

Buna göre, karşı olum karesinde yer alan;

1- A

2- E

3- I

4- O

önermelerinden hangileri alt karşıttır?
Doğru Cevap: "C" I - O
Soru Açıklaması
4.
"Tüm kitaplar insanlar için yazılmıştır." önermesinin altığı "Bazı kitaplar insanlar için yazılmıştır." önerme­sidir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi altık önerme­lerin özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Aynı nicelikte olma
Soru Açıklaması
5.
"Bazı çiçekler güzel değildir." önermesinin çelişiği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Tüm çiçekler güzeldir.
Soru Açıklaması
6.
Altık önermelerde tikel doğru ise tümel yanlış olabilir .

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma uygun bir ör­nek oluşturur?
Doğru Cevap: "A" Bazı çiçekler kırmızı renkli değildir. Hiçbir çiçek kırmızı renkli değildir.
Soru Açıklaması
7.
"Hiçbir at insan değildir." önermesinin ters döndür­mesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Bazı insan olmayanlar at olmayan değildir.
Soru Açıklaması
8.
1- Tüm denizlerin suları tuzludur.

2- Bazı denizlerin suları tuzlu değildir.

Yukarıda verilen önermeler çelişiktir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi çelişik öner­melerin özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Aynı nitelikte olma
Soru Açıklaması
9.
Karşıt önermelerde tümel olumlu doğru ise tümel olumsuz yanlıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma uygun bir örnek oluşturur?
Doğru Cevap: "A" Tüm cisimler uzayda yer kaplar. Hiçbir cisim uzayda yer kaplamaz.
Soru Açıklaması
10.
"Bazı çiçekler sarı renklidir." önermesinin alt karşıtı "Bazı çiçekler sarı renkli değildir." önermesidir.

Buna göre, iki önermenin karşıt olabilmesi için en öncelikli koşul aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Aynı özne ve yüklem terimlerine sahip olma
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.