AYT Mantık: Klasik Mantık: Çıkarım TEST - 1


Klasik Mantık: Çıkarım konusu AYT Mantık dersi test çöz sayfasındasın. Klasik Mantık: Çıkarım Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Klasik Mantık: Çıkarım konusu AYT Mantık dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Klasik Mantık: Çıkarım Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Mantık: Klasik Mantık: Çıkarım TEST - 1
1.
Özne ve yüklem terimleri aynı olan iki önerme nitelik bakımından farklı ise bunlara "karşıt önerme" adı veri­lir.

Buna göre, karşıt önermelerle ilgili aşağıdaki ifa­delerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Tümel olumsuz önerme yanlışsa tümel olumlu önerme doğrudur.
Soru Açıklaması
2.
Karşı olum karesinde yer alan;

1- Tümel olumlu

2- Tümel olumsuz

3- Tikel olumlu

4- Tikel olumsuz

önermelerden hangileri arasında çelişiklik ilişkisi vardır?
Doğru Cevap: "B" 2 - 3
Soru Açıklaması
3.
Öğrencilerin piknik yapması ile ilgili konuşmalar aşağı­dadır:

1- Tüm öğrenciler pikniğe katıldı.

2- Hiçbir öğrenci pikniğe katılmadı.

3- Bazı öğrenciler pikniğe katıldı.

4- Bazı öğrenciler pikniğe katılmadı.

Buna göre, yukarıda yer alan önermelerden hangi ikisi çelişiktir?
Doğru Cevap: "C" 2 ve 3
Soru Açıklaması
4.
Bir önermenin niteliğine (bağına) dokunmadan ve doğruluğunu değiştirmeden öznesini yüklem, yüklemini özne yapmaya düz döndürme adı verilir.

Buna göre, "Tüm bitkiler yapraklıdır." önermesinin düz döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Bazı yapraklılar bitkidir.
Soru Açıklaması
5.
Ters döndürmeye ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" Farklı önermelerin ters döndürmesi tümüyle aynı kurallara göre yapılır.
Soru Açıklaması
6.
"Bazı hayvanlar yırtıcıdır." önermesine eş değer olan önerme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Bazı yırtıcılar hayvandır.
Soru Açıklaması
7.
"Hiçbir kuş bitki değildir." önermesinin ters döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir
Doğru Cevap: "A" Bazı bitki olmayan kuş olmayan değildir.
Soru Açıklaması
8.
Bir önermenin öznesinin karşıt halini yüklem, yüklemin karşıt halini özne yapmaya ters döndürme denir. Farklı önermelerin ters döndürme kuralları da farklıdır.

Buna göre "Tüm şairler kitap yazmıştır." öner­mesinin ters döndürmesi aşağıdakilerden hangi­sidir?
Doğru Cevap: "B" Tüm kitap yazmayanlar şair olmayanlardır.
Soru Açıklaması
9.
"Bazı kitaplar ciltlidir." önermesinin düz döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Bazı ciltliler kitaptır.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi çelişik önermelerin özel­liklerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Aynı savı taşıma
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.