AYT Kimya: Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük TEST - 2


Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük konusu AYT Kimya dersi test çöz sayfasındasın. Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük konusu AYT Kimya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Kimya: Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük TEST - 2
1.
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
2.
Demir talaşı - yemek tuzu - naftalin karışımını ayırmak için;

1- Süzme

2- Su ekleme

3- Mıknatıslama

4- Buharlaştırma
işlemleri uygulanmalıdır.

Buna göre, karışımı bileşenlerine ayrıştırabilmek için yukarıdaki işlemler hangi sıra ile uygulanma­lıdır?
Doğru Cevap: "D" 3, 2, 1, 4
Soru Açıklaması
3.


Buna göre, hangi karışımlar karşısında verilen yöntem ile ayrıştırılabilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi karışım değildir?
Doğru Cevap: "E" Sodyum karbonat
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi bir çözelti değildir?
Doğru Cevap: "D" Yağlı su
Soru Açıklaması
6.
1- Çalışma ortamlarında oluşan toz, duman gibi maddelerin ortamdan uzaklaştırılması

2- Çinko cevherinin atık maddelerinden ayrılması

3- Zeytinyağının zeylin posasından ayrılması

Yukarıda verilen işlemlerden hangileri dekantas­yon yöntemi ile gerçekleştirilir?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 3
Soru Açıklaması
7.
Bir miktar arı suya, aynı sıcaklıkta uçucu olmayan X katısı katılarak homojen karışım oluşturuluyor.

Buna göre, oluşan karışıma ait aşağıdaki nice­liklerden hangisinin, aynı koşullardaki arı sudan daha yüksek olduğu kesindir?
Doğru Cevap: "B" Kaynama sıcaklığı
Soru Açıklaması
8.
1- Çay yaprağındaki koku ve rengin sıcak suya geç­mesi

2- Bitki özlerindeki koku verici maddelerin alkolde çözünmesi ile parfüm elde edilmesi

3- Etil alkol (C2H5OH) - iyot (I2) karışımına karbon­disülfür (CS2) sıvısının katılmasıyla, iyotun CS2 sıvısına geçerek çözünmesi

Yukarıdaki ayırma işlemlerinden hangileri eks­traksiyon (özütleme) yöntemiyle gerçekleşir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
9.
Bir miktar yemek tuzu 100 g suyun içerisine atılarak tamamen çözünmesi sağlanıyor.

Tuzun çözünme süreci ile ilgili,

1- Çözücü ve çözünen tanecikleri arasında iyon - di­pol kuvvetleri oluşmuştur.

2- Suyun kısmi negatif tarafı ile tuzun katyonu ara­sında zayıf elektriksel çekim gücü oluşmuştur.

3- Çözücü ile çözünen tanecikleri arasında oluşan etkileşim, çözücü ve çözünenin kendi tanecikleri arasındaki etkileşimden daha zayıftır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 2
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki ayırma yöntemlerinden hangisi homo­jen karışımların ayrıştırılması için kullanılabilir?
Doğru Cevap: "C" Damıtma
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.