AYT Kimya: Kimyasal Tepkimelerde Hız TEST - 2


Kimyasal Tepkimelerde Hız konusu AYT Kimya dersi test çöz sayfasındasın. Kimyasal Tepkimelerde Hız Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Kimyasal Tepkimelerde Hız konusu AYT Kimya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Kimyasal Tepkimelerde Hız Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Kimya: Kimyasal Tepkimelerde Hız TEST - 2
1.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
2.


Potansiyel enerji - tepkime koordinatı grafiği yu­karıda verilen tepkime ile ilgili hangi yargı yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" II. adımın aktifleşme enerjisi 40 kkal dir.
Soru Açıklaması
3.


Buna göre;

1- Reaksiyon mekanizmalıdır.

2- Yavaş basamağın denklemi X2+ 2Y2--ürün şeklindedir.

3- Aynı sıcaklıkta X2 ve Y2 derişimleri iki katına çıka­rılırsa tepkime hızı sekiz katına çıkar.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
4.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
5.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
6.


Bu tepkime ile ilgili;

1- XY2 ve X2 Y2 ara üründür.

2- Y2 katalizördür.

3- X derişimi iki katına, Y2 derişi mi dört katına çıka­rılırsa tepkime hızı iki katına çıkar.

yargılarından hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
7.
1- Sıcaklık

2- Katalizör

3- Hacmi küçültme

Yukarıdaki faktörlerden hangileri gaz fazındaki bir tepkimenin hızını artırırken tepkime mekanizma­sını değiştirmez?
Doğru Cevap: "E" 1 ve 3
Soru Açıklaması
8.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
9.


yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 3
Soru Açıklaması
10.


İki farklı sıcaklıkta gaz fazında gerçekleşen bir tep­kimede, tanecik sayısı kinetik enerji ilişkisi grafikte verilmiştir.

Buna göre;

1- T2 sıcaklığı T1 sıcaklığından büyüktür.

2- T1 sıcaklığındaki eşik enerjisi, T2 sıcaklığındaki eşik enerjisinden yüksektir.

3- T1 sıcaklığında etkin çarpışma sayısı daha fazla­dır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.