AYT Kimya: Kimyasal Tepkimelerde Hız TEST - 1


Kimyasal Tepkimelerde Hız konusu AYT Kimya dersi test çöz sayfasındasın. Kimyasal Tepkimelerde Hız Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Kimyasal Tepkimelerde Hız konusu AYT Kimya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Kimyasal Tepkimelerde Hız Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Kimya: Kimyasal Tepkimelerde Hız TEST - 1
1.


160 gram C3H4 gazı 2 litrelik bir kapta yukarıdaki tep­kimeye göre 10 saniyede yakılıyor.

Buna göre, CO2 gazının oluşum hızı kaç mol/L · s dir?   (C: 12, O: 16, H: 1)
Doğru Cevap: "C" 0,6
Soru Açıklaması
2.
Bir tepkimenin hız sabiti (k) aşağıdaki faktörler­den hangisinden etkilenmez?
Doğru Cevap: "C" Derişim
Soru Açıklaması
3.


Yukarıdaki tepkimelerin hızları hangi seçenekte doğru karşılaştırılmıştır?
Doğru Cevap: "B" I > III > II
Soru Açıklaması
4.


Yukarıdaki tepkimelerden hangilerinin hızı, sabit sıcaklık ve basınçta hacim değişimi ile izlene­mez?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
5.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
6.


Yukarıdaki tepkimelerin hızları hangi seçenekte doğru karşılaştırılmıştır?
Doğru Cevap: "A" I > II > III
Soru Açıklaması
7.
Katalizör ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Reaksiyon entalpisini değiştirir.
Soru Açıklaması
8.
Bir tepkimenin sıcaklığı artırılıyor.

Buna göre, bu tepkimeye ait;

1- Aktifleşme (eşik) enerjisi

2- Hız sabiti

3- Reaktiflerin kinetik enerjisi

niceliklerinden hangileri değişmez?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
9.
2A(g) + 3B(g) ----> C(g)

tepkimesine göre 0,4 mal A yeterince B ile etkileşti­ğinde 50 kkal'lik enerji açığa çıkıyor.

Geri tepkimenin aktifleşme enerjisi 375 kkal ise, ileri tepkimenin aktifleşme enerjisi kaç kkal dir?
Doğru Cevap: "C" 125
Soru Açıklaması
10.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.