AYT Kimya: Kimyasal Tepkimelerde Denge TEST - 2


Kimyasal Tepkimelerde Denge konusu AYT Kimya dersi test çöz sayfasındasın. Kimyasal Tepkimelerde Denge Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Kimyasal Tepkimelerde Denge konusu AYT Kimya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Kimyasal Tepkimelerde Denge Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Kimya: Kimyasal Tepkimelerde Denge TEST - 2
1.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
2.


yargılardan hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
3.


tepkimesinin 127 °C taki Kp değeri 0,25 tir.

Aynı sıcaklıkta 3,28 L lik kapta 16,8 g NaHCO3 konu­larak başlatılan tepkimenin dengeye ulaşması sağla­nıyor.

Buna göre, tepkimenin % verimi kaçtır?  (NaHCO3: 84)
Doğru Cevap: "C" 50
Soru Açıklaması
4.


tepkimesi 2 litrelik kapta 0, 1 mal N2, 0,2 mal H2 ve 0,02 mal NH3 ile dengededir.

Buna göre, bu tepkimenin aynı sıcaklıkta derişim­ler cinsinden denge sabiti (Kc) kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 2
Soru Açıklaması
5.


tepkimesinin denge sabiti (Kc) kaçtır?
Doğru Cevap: "E" 25
Soru Açıklaması
6.


1 litrelik kaba 0,5 mal X ve bir miktar Y konularak baş­latılan tepkime dengeye ulaştığında kapta 0,3 mal Z bulunduğu saptanıyor.

Buna göre, başlangıçta tepkime kabına kaç mol Y konulmuştur?
Doğru Cevap: "B" 0,45
Soru Açıklaması
7.


2 litrelik kaba 0, 1 mal SO3 ve 0, 1 mal NO konularak başlatılan tepkime ile ilgili;

1- Denge kurulduğunda kapta 0,2 mal gaz bulunur.

2- Denge anında SO3 derişimi SO2 derişimden faz­ladır.

3- Dengedeki tepkimeye sabit sıcaklıkta bir miktar NO(g) eklenirse Kc büyür.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
8.


tepkimesinin t °C sıcaklıkta kısmi basınçlar cinsinden denge sabiti Kp = 16 dır. 2 litrelik kaba eşit mal sa­yıda H2 ve Cl2 gazları konularak başlatılan tepkime dengeye ulaştığında kapta 0,4 mal HCI bulunduğu saptanıyor.

Buna göre, başlangıçta kaba toplam kaç mol gaz konulmuştur?
Doğru Cevap: "C" 0,6
Soru Açıklaması
9.


Buna göre, denge halindeki bu sisteme;

1- B2 gazı eklemek

2- AB gazı çekme

3- Sıcaklığı arttırma

işlemlerinden hangileri ayrı ayrı yapıldığında A2 gazının derişimi azalır?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
10.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.