AYT Kimya: Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler TEST - 2


Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler konusu AYT Kimya dersi test çöz sayfasındasın. Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler konusu AYT Kimya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Kimya: Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler TEST - 2
1.
Petrolün farklı yakıt türlerine ayrılması sırasında kullanılan ayırma yöntemi için maddelerin hangi ayırt edici özelliğinin farklılığından yararlanılmak­tadır
Doğru Cevap: "A" Kaynama noktası
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi fosil yakıt değildir?
Doğru Cevap: "E" Biyogaz
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki fosil yakıtlardan hangisinin çevreye za­rarlı etkisi diğer dördünden daha fazladır
Doğru Cevap: "D" Linyit kömürü
Soru Açıklaması
4.
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
5.
1- Linyit yerine daha kaliteli kömür kullanma

2- Doğal gaz kullanımını yaygınlaştırma

3- Fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma

Yukarıdakilerden hangileri çevre sorunlarını ta­mamen ortadan kaldırmak için önerilebilecek et­kili bir yöntemdir
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
6.
Bir fabrikada yakıt olarak linyit kömürü kullanılmaktadır.

Bu fabrikanın çevreye zararlı etkilerini azaltmak için;

1- Fabrika bacalarına NOx ve SOx gazlarını tutacak filtre takılması

2- Yanma sonrası oluşan atık külün doğaya rasgele atılmaması; belirlenmiş yerlerde ve belirlenmiş kriterlere göre depolanması

3- Yanma ortamına daha az oksijen verilerek oluşan CO2 gaz oranının düşürülmesi

işlemlerinden hangileri yapılabilir?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
7.
6. Karayollarında çoğunlukla yük taşımacılığında kulla­nılan kamyon ve tır benzeri çok dingilli araçlarda yakıt olarak mazot (motorin) kullanılır. Ancak son yıllarda, mazot (motorin) yerine; halk arasında 10 numara yağ olarak bilinen atık motor ve hidrolik yağları ile işlen­memiş yağlardan oluşan madeni yağ kullanılmakta­dır.

Motorin yerine çok dingilli araçlarda madeni yağ kullanımının; aşağıdakilerden hangisine yol aç­ması beklenmez?
Doğru Cevap: "E" Madeni yağ belli oranda bitkisel yağ da içerdiğin­den süreç içinde petrole olan ihtiyacı azaltır.
Soru Açıklaması
8.
Fosil yakıtlarla ilgili;

1- Çevreye zararlı etkileri vardır.

2- Katı, sıvı ya da gaz halinde bulunabilirler.

3- 21. yüzyılın ikinci yarısında dünyadaki fosil yakıt kaynaklarının tükenmesi beklenmektedir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
9.
1- Kamyonlarda mazot yerine madeni yağ (10 nu­mara yağ) kullanılması

2- Kömür yerine doğal gaz ve LPG gibi yakıtların kullanımına ağırlık verilmesi

3- Kişisel motorlu araçlar yerine metro, metrobüs ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarının kullanılması

Yukarıdakilerden hangileri fosil yakıtların zararlı etkilerini azaltmak için önerilemez?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi fosil yakıtların çevreye zararlı etkilerini azaltmak için uygulanan bir yön­tem olamaz
Doğru Cevap: "E" Araba motorlarında normal benzine göre oktan değeri daha yüksek olan kurşunlu benzin kullanıl­ması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.