AYT Kimya: Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler TEST - 1


Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler konusu AYT Kimya dersi test çöz sayfasındasın. Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler konusu AYT Kimya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Kimya: Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler TEST - 1
1.
Petrol ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Ham petrol, bileşenlerinin yoğunluk farkından ya-rarlanılarak benzin, mazot gibi akaryakıtlara ay-rıştırılır.
Soru Açıklaması
2.
Ham petrolün bileşenlerine ayrıştırılması ile ilgili;

1- Bileşenlerin kaynama noktası farkından yararla­nılır.

2- Rafinasyon kulesinin en altında, içten yanmalı motorlarda yakıt olarak kullanılan benzin elde edilir.

3- Rafinasyon kulesinin üst kısmında petrolün uçucu bileşenleri olan LPG ve petrol eteri elde edilir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 3
Soru Açıklaması
3.
1- Mazot

2- Fuel oil

3- Benzin

4- Katran

5- Petrol eteri

Yukarıdaki petrol bileşenleri hangi seçenekte kay­nama noktalarına göre doğru sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "C" 4 > 2 > 1 > 3 > 5
Soru Açıklaması
4.


Yukarıdaki petrol rafınasyon ürünlerinden hangi­lerinin karşısındaki açıklama yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
5.
Kömür ile ilgili aşağıda bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Taş kömüründen asfalt ve parafin elde edilir.
Soru Açıklaması
6.
1- Antrasit

2- Linyit

3- Taş kömürü

Yukarıda verilen kömür türlerinin kalorifık değeri hangi seçenekte en az olandan en çok olana doğ­ru sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "D" 2 -3 -1
Soru Açıklaması
7.
1- Organik maddeler bataklıkta birikir.

2- Turba oluşur.

3- Gömülen maddeler ısı ve basınç ile kimyasal ve fiziksel değişime uğrar.

4- Organik maddeler jeolojik olaylar ile yer altına gö­mülür

5- Turba basınç ve sıcaklık ile sertleşir, koyulaşır ve kömürleşme gerçekleşir.

Yukarıda kömürün oluşum aşamaları verilmiştir.

Verilen aşamalardan hangi ikisi yer değiştirirse doğru sıralama elde edilmiş olunur
Doğru Cevap: "D" 2 ve 4
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi fosil yakıtlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kükürt
Soru Açıklaması
9.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi kömürün sınıflandırılma­sında kullanılan bir nitelik ya da nicelik değildir?
Doğru Cevap: "E" Doğaya etkisi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.