AYT Fizik: Newton'un Hareket Kanunları TEST - 2


Newton'un Hareket Kanunları konusu AYT Fizik dersi test çöz sayfasındasın. Newton'un Hareket Kanunları Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Newton'un Hareket Kanunları konusu AYT Fizik dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Newton'un Hareket Kanunları Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Fizik: Newton'un Hareket Kanunları TEST - 2
1.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
2.


K cisminin L cismi üzerinde yerini değiştirme­mesi için uygulanması gereken en büyük kuv­vet aşağıdakilerden hangisine eşittir?  (g = 10 m/s2)
Doğru Cevap: "A" 10m.k
Soru Açıklaması
3.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
4.


ipteki T gerilmesinin büyümesi için;

1- K nin kütlesini büyütme,

2- L nin kütlesini büyütme,

3- K ve L nin kütlesini aynı oranda büyütme

işlemlerinden hangisi yapılabilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
5.


Sürtünmeli eğik düzlemin K noktasından V hızı ile atılan cisim, L noktasına kadar çıkıp tekrar K nokta­sına dönüyor.

Cisim A noktasından 1 ve 2 yönünde geçerken cismin,

1- hızlarının değeri,

2- ivmelerinin değeri,

3- yere göre potansiyel enerjileri

niceliklerinden hangileri birbirine eşittir?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
6.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
7.


Düşey kesiti şekildeki gibi olan sistemde sadece KL bölümü sürtünmeli ve sürtünme kuvveti Z nin ağırlığının iki katıdır.   (f = 2Gz)

Cisimler serbest bırakıldığında X cismi K noktasına gelinceye kadar iplerdeki gerilmeler T1 ve T2 olu­yor.

X cismi KL arasında iken iplerdeki gerilmeler T1 ve T2 olduğuna göre;

1- T1 ' >T2 '

2- T1 <T2

3- T2 < T2 '

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
8.


K cismine F1 = 60 N ve F2 = 6 N luk kuvvetler şekil­deki gibi uygulanıyor.

Cisimle yol arasındaki sürtünme katsayısı k = 0,5 olduğuna göre, cisim kaç m/s2 ivme ile hızlanır?   (g = 10 mls2)
Doğru Cevap: "E" 5
Soru Açıklaması
9.


Buna göre, cisme etki eden kuvvet hangi bö­lümlerde hızı ile ters yönlüdür?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 3
Soru Açıklaması
10.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.