AYT Fizik: Newton'un Hareket Kanunları TEST - 1


Newton'un Hareket Kanunları konusu AYT Fizik dersi test çöz sayfasındasın. Newton'un Hareket Kanunları Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Newton'un Hareket Kanunları konusu AYT Fizik dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Newton'un Hareket Kanunları Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Fizik: Newton'un Hareket Kanunları TEST - 1
1.


Eğim açıları a1 ve a2 olan eğik düzlemlerin yerden h yüksekliğindeki noktalarından serbest bırakılan
K ve L cisimleri yere VK ve VL hızlarıyla ulaşıyor. Cisimlerle yüzeyler arasındaki sürtünme katsayıları
birbirine eşittir.

Cisimlerin yere ulaşma hızlarının eşit olabilme­si için,

1- a1 açısını büyütme,

2- K nin kütlesini küçültme,

3- AB yolundaki sürtünme kuvvetini küçültme

işlemlerinden hangileri yapılabilir?   (a1 < a2)
Doğru Cevap: "E" 1 ve 3
Soru Açıklaması
2.
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
3.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
4.
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
5.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
6.


X ve Y cisimleri Şekil-II deki gibi birbirine bağ­lanıp yatay doğrultuda kuvvet uygulanırsa kuv­vet-ivme grafiği Şekil-III tekilerden hangisi gibi olur?
Doğru Cevap: "B" II
Soru Açıklaması
7.


Kütlesi 1 kg olan K cismi kütlesi 3 kg olan L cisminin üzerinde iken L cismine 27 N büyüklüğünde yatay, sabit kuvvet etki ediyor.

K ile L arasındaki sürtünme kat sayısı k1 = 0,2; L ile yer arasındaki sürtünme kat sayısı k2 = 0,4 olduğuna göre, L nin ivmesi kaç m/s2 dir?   (g = 10 m/s2)
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
8.
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
9.
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
10.


Şekildeki düzenekte cisimler a ivmesi ile hızlanır­ken K ve L cisimlerini birbirine bağlayan ipteki geril­me Toluyor.

Buna göre,

1- L cisminin kütlesini büyütme,

2- M cisminin kütlesini büyütme,

3- K cisminin kütlesini büyütme

işlemlerinden hangileri yapılırsa T gerilme kuv­veti büyür?  (Sürtünmeler önemsenmiyor.)
Doğru Cevap: "E" 2 ve 3
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.