AYT Fizik: Modern Fizik TEST - 2


Modern Fizik konusu AYT Fizik dersi test çöz sayfasındasın. Modern Fizik Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Modern Fizik konusu AYT Fizik dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Modern Fizik Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Fizik: Modern Fizik TEST - 2
1.
1- Albert Einstein'a göre evrendeki en büyük hız ışık hızıdır.

2- Newton mekaniğinde bütün sistemler için zaman aynı hızda akar.

3- Işık hızına yakın hızlarda klasik fizik ve modern fizik yasaları birbiriyle örtüşür.

Yukarıdaki yargılardan hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
2.
1- Optik

2- Çekirdek fiziği

3- Mekanik

Yukarıdakilerden hangileri modern fiziğin alt alanlarındandır?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
3.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
4.
1- Birbirine göre eylemsiz referans sistemlerinde, fiziksel yasalarının biçimleri değişmez.

2- Işık hızı geçilemez.

3- Uzay ve zaman ölçümleri gözlemcinin bağıl ha­reketinden etkilenir.

Yukarıdaki kavramların hangileri Einstein'in gö­receliğinin kabullerindendir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
5.
Işık hızına yakın hızlardaki bir gözlemci için;

1- Dünya'daki bir gözlemciye göre daha az yaşla­nır.

2- Saati, Dünya'daki saatlere göre geri kalır.

3- Gelişimini Dünya'daki benzeri ile aynı zaman­da tamamlar.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi modern fiziğin bir ko­nusu değildir
Doğru Cevap: "D" Termodinamik
Soru Açıklaması
7.
Michelson Morley deneyi ile ilgili olarak;

1- Galileo'nun görelilik ilkelerinin geçerliliğini gös­termek için yapılmıştır.

2- lşığın yayılmak için herhangi bir ortama ihtiyaç duymadığı ispatlanmıştır.

3- Eter hipotezini çürütmüştür.

önermelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
8.
1- Uzunluk

2- Zaman

3- Işık hızı

Işık hızına yakın hızlarda hareket eden gözlem­ciler yukarıdaki niceliklerden hangilerini dur­gun gözlemcilerden farklı olarak ölçer?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 2
Soru Açıklaması
9.
1- Kuantum fiziği

2- Katıhal fiziği

3- Çekirdek fiziği

Yukarıdakilerden hangisi modern fiziğin alt alanlarındandır?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
10.
1- Sabit hızla hareket eden sistem,

2- Hareketsiz duran sistem,

3- İvmeli hareket eden sistem

Yukarıdaki sistemlerden hangileri eylemsiz re­ferans sistemidir?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.