AYT Fizik: Elektrik Alanı, Potansiyeli ve Yüklü Parçacıklar TEST - 1


Elektrik Alanı, Potansiyeli ve Yüklü Parçacıklar konusu AYT Fizik dersi test çöz sayfasındasın. Elektrik Alanı, Potansiyeli ve Yüklü Parçacıklar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Elektrik Alanı, Potansiyeli ve Yüklü Parçacıklar konusu AYT Fizik dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Elektrik Alanı, Potansiyeli ve Yüklü Parçacıklar Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Fizik: Elektrik Alanı, Potansiyeli ve Yüklü Parçacıklar TEST - 1
1.


1- Cisimler+ elektrikle yüklüdür.

2- O noktasındaki bileşke elektrik alanı sıfırdır.

3- Cisimlerin elektrik yükleri eşit büyüklüktedir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
2.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
3.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
4.
Doğru Cevap: "D" 8
Soru Açıklaması
5.


K noktasındaki bileşke elektrik alanının büyük­lüğü E olduğuna göre, L noktasındaki bileşke elektrik alanının büyüklüğü kaç E dir?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
6.


K nin O ya uyguladığı elektriksel kuvvetin bü­yüklüğü F olduğuna göre, O ya uygulanan bi­leşke elektriksel kuvvetin büyüklüğü kaç F dir?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
7.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
8.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
9.


Sürtünmelerin önemsenmediği yalıtkan düz­lemde serbest bırakılan O cismi ok yönünde harekete başladığına göre;

1- K nin elektrik yükü M ninkinden büyüktür.

2- L nin elektrik yükü N ninkine eşittir.

3- K nin elektrik yükü N ninkinden büyüktür.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?   (Bölmeler eşit aralıklıdır.)
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
10.


Bu durumda ipin düşeyle yaptığı açı a olduğu­na göre;

1- m kütlesi,

2- q2 yükü,

3- d uzaklığı

niceliklerinden hangileri artırılırsa a küçülür?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 3
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.