AYT Fizik: Düzgün Çembersel Hareket TEST - 2


Düzgün Çembersel Hareket konusu AYT Fizik dersi test çöz sayfasındasın. Düzgün Çembersel Hareket Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Düzgün Çembersel Hareket konusu AYT Fizik dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Düzgün Çembersel Hareket Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Fizik: Düzgün Çembersel Hareket TEST - 2
1.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
2.


Düşey düzlemde düzgün çembersel hareketin devam etmesi için; 

1- R büyürse, V yi küçültme,

2- yerçekimi ivmesi büyürse, V yi büyültme,

3- cismin kütlesi büyürse, V yi büyültme

değişikliklerden hangileri yapılabilir?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
3.
Bir cisim düzgün çembersel hareket yapmaktadır.

Buna göre;

1- Cismin açısal hızı sabitken yörünge yarıçapı büyütülürse merkezcil ivmesi büyür.

2- Cismin çizgisel sürati sabitken yörünge yarıça­pı küçültülürse, merkezcil ivmesi küçülür.

3- Cismin dolaştığı yörüngenin yarıçapı sabitken merkezcil ivmesi büyütülürse, periyodu küçü­lür.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1 ve 3
Soru Açıklaması
4.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
5.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
6.


Buna göre, yayın uzamadan önceki boyu kaç cm dir?
Doğru Cevap: "D" 90
Soru Açıklaması
7.


1- Cismin çizgisel hızı büyürse, cisim yukarı ka­yar.

2- Cismin kütlesi büyürse, cisim aşağı kayar.

3- Cismin dönme frekansı büyürse, cisim yörün­gesini korur.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
8.


1- L cismi eksene yaklaşır.

2- M cismi eksenden uzaklaşır.

3- M cismi tablayla birlikte döner.

önermelerinden hangileri gerçekleşebilir?   (Bölmeler eşit aralıklıdır. Sürtünme katsayıları aynıdır.)
Doğru Cevap: "E" 2 ve 3
Soru Açıklaması
9.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
10.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.