AYT Fizik: Basit Harmonik Hareket TEST - 2


Basit Harmonik Hareket konusu AYT Fizik dersi test çöz sayfasındasın. Basit Harmonik Hareket Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Basit Harmonik Hareket konusu AYT Fizik dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Basit Harmonik Hareket Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Fizik: Basit Harmonik Hareket TEST - 2
1.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
2.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
3.
Basit harmonik hareket yapan cismin hız - zaman denklemi v = 4.cos20t (m, s) dir.

Buna göre, hareketin genliği kaç metredir?
Doğru Cevap: "D" 0,2
Soru Açıklaması
4.


m kütleli cisim, K, L noktaları arasında basit harmo­nik hareket yapmaktadır.

Uzanım denklemi x = 4.sin20t (m,s) olduğuna göre, cismin O noktasından geçiş hızı kaç m/s dir?
Doğru Cevap: "D" 80
Soru Açıklaması
5.
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
6.


Bir motorun pistonu KL noktaları arasında (IKOI = IOLI) x = 3.sin5t denklemine göre titreşim hareketi yapmaktadır.

Pistonun kütlesi 4 kg olduğuna göre, piston L noktasında iken pistona etki eden kuvvet kaç newtondur?
Doğru Cevap: "C" 300
Soru Açıklaması
7.
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
8.


Bir cisim KL noktaları arasında periyodu T = 24 s olan titreşim hareketi yapmaktadır.

Buna göre, cisim denge konumu olan O nokta­sından L ye doğru geçtikten kaç saniye sonra P noktasından ok yönünde geçer?
Doğru Cevap: "E" 22
Soru Açıklaması
9.
Doğru Cevap: "D" 2
Soru Açıklaması
10.


yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 2 ve 3
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.